arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Jag vill hjärna chilla i sommar

  Oavsett om ni avser att sommarnjuta till 100 procent eller planerar att stänga in er i väntan på hösten så har jag ett sommartips som funkar för alla: Börja ett skyddsarbete för din hjärna
 • Nytt stöd för säkra personförflyttningar

  Nu har 17 arbetsplatser testat ett verktyg för riskbedömning av personförflyttningar. Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen visar att det är ett fungerande och hjälpsamt instrument för att riskbedöma personförflyttningar. Nu är det fritt fram för vårdavdelningar och äldreboenden att använda verktyget.
 • De farliga odörerna omkring oss

  Blä! Vem är det som har fisit? Det finns goda skäl att övervaka miljön och skydda luftens kvalitet. Det är förstås inte de mänskliga fisarna som utgör någon fara, men det finns annat som stinker och är ohälsosamt.
 • Mysteriet med arbetsmiljön

  Som medarbetare på Arbets- och miljömedicin blir det tydligt varje gång människorna på en arbetsplats har förstått att arbetsmiljö är en slags kultur, och en möjlighet att välja hur man vill ha det på jobbet.
 • Ny forskning - kopplingen mellan luftvägsexponering och hjärt- och kärlsjukdom

  I ny forskning har vi tillsammans i ett nationellt konsortium visat på risker med långvarig exponering för luftföroreningar för hjärt- och kärlsjukdom.
 • Välbesökt webbinarium om PFAS

  Arbets och miljömedicin anordnade den 24:e april ett webbinarium om PFAS - vår tids kanske mest omtalade miljögift.
 • Medverka i studie för god arbetsmiljö i tandvården

  Vi är en forskargrupp som bjuder in tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och chefer att medverka i en studie med fokus på arbetsmiljö. Vi riktar oss till dig som är anställd inom en privat klinik eller inom folktandvården, antingen allmäntandvård eller specialistvård.
 • Glöm inte bort chefens arbetsmiljö

  Har du funderat något på din chefs arbetsmiljö? Enligt Arbetsmiljöverket är det hög tid att involvera även chefers arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots att det ofta är chefen som fixar viktig arbetsmiljö åt andra, så glöms deras egen arbetsmiljö bort
 • Doftens kraft i ergonomisk design

  De rum vi befinner oss i har stor inverkan på vår trivsel och vår produktivitet. Det är därför inga konstigheter att de flesta tänker till kring belysning, möbler och inredning. Men många tänker inte på att låta naturliga dofter bli en del av upplevelsen.
 • Arbetsmiljölagen för dummies

  Idag kastar vi ljuset på valda delar av arbetsmiljölagstiftningen och ger dig tio enkla och begripliga punkter som gör arbetsmiljölagen enkel men framför allt praktisk.
 • Mindre ont med träning via internet

  En flexibel internetbaserad träning ger hopp om ökad livskvalitet för personer som drabbats av whiplashskada. Det visar en ny studie med 140 deltagare, alla med långvariga symtom.
 • Första hjälpen mot digital ögonstress

  Begränsa din skärmtid, ta pauser ofta och arbeta in rutiner för att vistas utomhus. På så sätt kan du minska risken för digital ögonstress.
 • Så uppstår mobbning på jobbet

  Ledarskapets effekt som förebild och normsättare är avgörande för hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen. Ett stödjande och positivt ledarskap förhindrar mobbning på arbetsplatsen.
 • Allt jag vill ta med från Norge

  Jag är yrkeshygieniker och doktorand nyss hemkommen efter fyra veckor hos en norsk forskargrupp vid Statens Arbetsmiljö Institut, STAMI, i Oslo. Nu vet jag lite om hur de arbetar inom arbetsmedicin i Norge och det är några saker jag vill ta med mig därifrån.
 • Översvämning kan förorena ditt vatten

  Bor du i ett översvämmat område och har egen brunn är det viktigt att du kontrollerar dricksvattnet. Risken finns att ditt dricksvatten blir förorenat när vatten från översvämningen rinner in i brunnen.
 • Friskfaktorer är hemligheten bakom en välmående arbetsmiljö i sjukvården

  Det är inte bara vården och omsorgen om patienterna som måste prioriteras – även medarbetarnas välmående är av avgörande betydelse för vårdkvaliteten. Här några nyckelfaktorer för en frisk arbetsplats baserat på forskning och expertis.
 • Sexvärt krom på svenska arbetsplatser

  I en nyligen publicerad forskningsartikel har forskare från alla arbets- och miljömedicinska kliniker undersökt exponeringen för sexvärt krom i olika branscher i Sverige idag.
 • Ny rapport: Vindkraft och hälsoproblem

  I en ny rapport varnar Helen Karlsson, miljökemist och adjungerad biträdande professor i Arbets-och miljömedicin för konsekvenserna av en omfattande satsning på vindkraft om vi inte först utreder miljö- och hälsoriskerna.
 • Att bygga en etisk infrastruktur

  Det finns metoder för att bygga en etisk infrastruktur på arbetsplatser. För att lyckas krävs det att organisationens högsta chefer aktivt står bakom och främjar det formella systemet.
 • En astmatiker ska inte bli bagare

  Finns det mindre lämpliga yrken beroende på vem man är? Vi träffar ofta patienter som aldrig fått veta att deras sjukdom och deras är en dålig kombo. Vår ST-läkare Behnam Saghebpori skriver om vikten av att känna till sina egna förutsättningar för att kunna göra ett klokt yrkesval.
 • Arbetsmiljö vid hybridarbete

  Efter pandemin har det blivit vanligare med hybridarbete. Det innebär att kontorsanställda och tjänstemän är på arbetsplatsen några dagar i veckan och övrig tid på distans, vanligtvis hemma. Många önskar också sådana individuella och flexibla lösningar.
 • Helen - en viktig resurs för Jordbruksverket

  Helen Karlsson kan knappast dölja sin breda kompetens. Det räcker att se hennes händer för att förstå att hon är bonde. Att hon dessutom har en respektingivande karriär i den akademiska världen blev en kunskapskompott som blev svår för Jordbruksverket att motstå.
 • Mindre hälsofarlig matlagning i Kenya

  I Kenya har forskare hittat ett enkelt sätt att minska hälsoriskerna med matlagning över öppen eld genom enkla förgasningsugnar.
 • Ny forskning om riskerna med 3D- skrivning i metall

  Årets sista blogginlägg handlar om helt ny forskning från oss på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Vi berättar om en nyligen publicerad forskningrapport rörande risker som finns i arbetsmiljöer med 3D-skrivning av metallprodukter.
 • PFAS i dricksvattnet - unik dom ger drabbade rätt till skadestånd

  De boende i Kallinge vars dricksvatten under många år varit kraftigt förorenat av PFAS har lidit skada och är berättigade till skadestånd. Det säger Högsta Domstolen Länk till annan webbplats. i en unik dom som kan komma att få stor betydelse.
 • Konsten att lämna jobbet på jobbet

  Hitta ditt sätt att varva ned på och avsluta din dag för att skilja belastningen på jobbet från återhämtningen hemma.
 • Jag lämnar nu - min spaning för framtiden

  Om någon månad lämnar jag in tjänstekort och nycklar för gott efter 35 år som anställd och 23 år som chef på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Det finns mycket roligt att se tillbaka på men istället vill jag delge er mina funderingar kring hur arbetsmiljön kan komma att utvecklas i framtiden.
 • God arbetsmiljö i vårdens pengakris

  I skuggan av ekonomiska utmaningar står hälso- och sjukvården inför en prövning som kräver både kreativitet och samarbete. Att upprätthålla en god arbetsmiljö i dessa tider är inte bara en nödvändighet för vårdpersonal, utan även en central faktor för att säkerställa högkvalitativ vård till patienterna.
 • Forskning om utsatthet på arbetet – vill din organisation vara med?

  Under 2024 har din organisation möjlighet att delta i ett stort forskningsprojekt där ni också får en forskningsbaserad analys av er egen verksamhet. Intresserad? Läs mer nedan!
 • Expert på smärta? Forskningen behöver dig!

  Att leva med smärta och ändå få arbetslivet att fungera är svårt och ofta frustrerande. Men ny forskning om ett rehabiliteringsstöd kan förhoppningsvis hjälpa till att skapa en hållbar situation på arbetet. Vi är glada att presentera gästbloggarna professor Mathilda Björk, docenterna Gunilla Liedberg och Christina Turesson.
 • Fröjd och fara med växter i bostaden

  I dagens urbaniserade värld, där skyskrapor och betongdjungler har blivit vanliga, upptäcker allt fler fördelarna med att ha inomhusväxter i sina hem och på arbetsplatser. Låt oss fördjupa oss i denna blommande värld av inomhusgrönska.
 • 1,3 miljoner mår dåligt av sitt jobb

  I Arbetsmiljöverkets senaste rapport uppger 25 procent att de har besvär orsakade av arbetet, vilket motsvarar 1,3 miljoner sysselsatta. Då är alla arbetsplatsolyckor borträknade. Kvinnor som arbetar inom skola, vård och omsorg är mest drabbade.
 • Ljuset på stjärnan ger förändring

  Trots ett systematiskt arbetsmiljöarbete och trots kunskap om arbetsplatsens hälsorisker kan det vara svårt att förändra medarbetares riskbeteenden. Vår ST -läkare Behnam Saghepori har en idé hämtad från kändisvärlden – att nyttja kraften hos en förebild för att skapa förändring
 • Social utsatthet ska utredas i två skilda steg

  Blanda inte ihop arbetsmiljö och arbetsrätt i samma utredning. Det är två olika perspektiv som handlar om olika saker. Vår psykolog Stefan Blomberg redogör för hur social utsatthet på jobbet ska utredas i två skilda steg.
 • Ergonomins hemlighet – Tre pusselbitar som ger bättre kroppshälsa

  Ergonomi handlar inte enbart om att ha rätt stol, lyfta rätt eller ha en bra hållning. Ergonomi definieras som samspelet mellan människa, teknik och organisation. Dessa tre komponenter måste samverka för att chefer och medarbetare ska kunna arbeta förebyggande mot arbetsrelaterade skador.
 • Nya krav på utbildning om diisocyanater

  Nu skärper EU skyddet för dem som arbetar med diisocyanater. Utbildningen blir mer specifik och ställer ökade krav både på den som utbildar och den som går utbildningen.
 • Stressad? Tips för ett balanserat liv

  Hur mycket i ditt liv belastar dig och hur mycket ger dig återhämtning? Att aktivt försöka hålla koll på balansen mellan dessa två kan förhindra ohälsosam stress.
 • Bra källor till kunskap om arbetsmiljö

  I dag är bra kunskap lättillgänglig. Bara några sökningar bort finns goda möjligheter till ny kunskap om arbetsmiljö. Här är våra bästa tips.
 • När hemmet luktar mystiskt av fisk

  Varför luktar det fisk hemma fast ingen har lagat vare sig fisk eller skaldjur? Förmodligen beror det på frisläppta aminer. De är varken hemtrevliga eller hälsosamma så försök lista ut varifrån de kommer.
 • Ett samhälle där rörelse är normen

  Kommittén för främjande av fysisk aktivitet presenterade nyligen ett slutbetänkande med många olika förslag på hur svenskarna kan öka sin fysiska aktivitet. Tillsammans kan vi skapa ett rörelserikt Sverige.
 • Vår kemiska värld

  Vi omges av en stor mängd kemikalier i vår vardag. I detta inlägg gör Yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren en liten forskningsbaserad utläggning kring antalet tillverkade kemikalier som tros finnas.
 • Svensk jumboplats hotar folkhälsan

  Med 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande når vi jumboplatsen som ett av världens sämsta folk på vardagsrörelse. Socialminister Jakob Forssmed har nu tagit emot resultatet av regeringsuppdraget om hur vi skapar ett samhälle som främjar fysisk aktivitet.
 • Smarta kläder minskar risken för skador

  Med en tröja som kan mäta dina kroppsrörelser får du hjälp att riskbedöma skadliga positioner och rörelser. Det är annars ganska klurigt att riskbedöma olika ergonomiska positioner men smarta kläder kan göra det enklare.
 • Utmattningssyndrom är en folksjukdom

  ”Ta medarbetares trötthetssignaler på allvar”, skriver Ulf Flodin, vår mångårigt erfarna överläkare i arbets- och miljömedicin. Med statistik och forskning som stöd uppmanar han arbetsgivare att skydda sina medarbetare mot allvarlig sjukdom orsakad av överbelastning.
 • Ta extrem mental belastning på allvar

  Vad är utmattningssyndrom och hur ska vi skydda oss från svåra stressjukdomar? Psykiatrikern och psykoterapeuten Jörgen Herlofson reder ut begreppen och menar att vi behöver ta den mentala döden på större allvar.
 • Ny forskning om hälsorisker med plast

  Det är många forskare över hela världen som forskar om plaster och hur plast påverkar människors hälsa. Nyligen samlades forskarna på en konferens i Manchester där mycket handlade om plaster och mikroplaster.
 • Plaster i tandvården är en hälsofara

  Då och då droppar det in patienter till AMM som arbetar inom tandvården. De klagar oftast över besvär i ögon, hud och luftvägar. Plasterna i tandvården har använts under många år, men fortfarande drabbas personalen av besvär på grund av dem.
 • Stärk arbetsförmågan med anpassningar

  Vi är över fem miljoner svenskar som är i arbetsför ålder. Många har olika typer av anställningar och vi arbetar inom olika branscher medan andra står längre från arbetsmarknaden.
 • Etisk infrastruktur ger starka organisationer

  Etisk infrastruktur- vad är det? Vår psykolog Stefan Blomberg reder ut begreppen.
 • Bra inomhusluft kan skydda oss mot smitta

  Kan luftrenare bli en viktig faktor för att motverka smittspridning vid nästa stora utbrott av luftburen smitta? Det finns studier som tyder på det. Frågan är bara vem som hinner först – nästa pandemi eller den nya tekniken?
 • Hjärnan behöver arbetsro

  Jobbar du i stimmiga kontorsmiljöer är det viktigt att det finns tysta rum och zoner om du ska kunna prestera på topp. Ge hjärnan arbetsro och prestationen förbättras.
 • Skydda foster från skadligt buller

  Buller kan orsaka hörselskador och stressreaktioner hos hos både den gravida och fostret. Om bullret pågår under en längre tid kan det orsaka trötthet, ökad utsöndring av stresshormoner och högt blodtryck, vilket kan påverka barnet negativt. Sammantaget talar dagens kunskapsläge för att gravida inte bör utsättas för buller över 80 dBA.
 • Kroppen är kroppsarbetarens verktyg

  Om du är kroppsarbetare gör du klokt i att betrakta din kropp som ditt mest värdefulla verktyg. Att lägga lite tid på att fundera över riskerna i arbetet är det bästa du kan göra om du vill undvika skador och smärttillstånd. Det finns tre rörelsemönster som vi vet utgör en särskild risk för skador och smärttillstånd. I den här texten ska jag belysa besvär i nacke, axlar, armar och händer utifrån dessa tre.
 • Den 5:e september rätt datum för temadag om mobbning och kränkande särbehandling!

  Ett fel smög sig in i förra veckans blogginlägg Rädd chef håller ryggen fri. Rätt datum för temadagen i Norrköping om den senaste kunskapen kring mobbning och kränkande särbehandling är den 5:e september och inget annat.
 • Rädd chef håller ryggen fri

  Ständigt kritiserad, ständigt ifrågasatt i en organisation lamslagen av rädsla. Låt mig berätta om en man som vi kan kalla Robert. Han är chef i en organisation styrd av rädsla. Hans arbetsdagar går ut på att hålla ryggen fri genom att göra så lite som möjligt.
 • Prata inte med hat i munnen

  Språket som ett arbetsmiljöproblem, att ofta behöva besvara mejl och telefonsamtal som innehåller hot och påhopp. Det toxiska språket är något vi alla bör vara uppmärksamma på.
 • Uppmärksamma risker inom tandvården

  En oroväckande hög andel av dem som arbetar inom tandvården rapporterar smärta i muskler och leder, främst i skuldra och nacke. Det är inget nytt att arbete inom tandvården har risker, men resultaten i våra studier visar på behovet av hälsofrämjande åtgärder.
 • Dålig stämning på jobbet

  Det finns tusen sätt att förstöra den goda stämningen på en arbetsplats. Vad är det då som skiljer nedbrytande gnäll från konstruktiv kritik? En del säger att de som gnäller är inte intresserade av att delta i någon lösning.
 • Miljöpris för vattenrening i Kenya

  Bristen på rent vatten är ett globalt problem som trots insatser ökar i omfattning. AMM:s medarbetare kemisten Ivan Kozyatnyk reste till Kenya för att testa en ny teknik för vattenrening. För att göra tekniken till överkomligt pris för hushåll har processen helt anpassats till platsens förutsättningar. För sin forskning belönas Ivan Kozyatnyk med 15000 kronor och en andra plats i Region Östergötlands miljöpristävling för 2022.
 • Molnet omkring dig

  Varje människa omges av ett unikt moln av kemiskt aktiva ämnen vilket förändrar den kemiska sammansättningen av inomhusluften. Ett nyligen genomfört experiment visar att människor är kraftfulla mobila källor till gasfomiga utsläpp från andning och hud. Närvaron av dessa osynliga moln kan ha effekter på människors hälsa.
 • Åtgärder vid handintensivt arbete

  För drygt tre år sedan kom den nya belastningsrelaterade exponeringen handintensivt arbete in i arbetsmiljölagen. Nu ska jag dela med mig av mina tankar kring hur jag ser på handintensivt arbete idag.
 • Halter av bly i luft i Glasriket idag och historiskt

  Nyligen publicerade vi en ny forskningsstudie om vilka halter av bly som finns i luften idag i Glasriket men också modelleringar för halterna historiskt. Även om halterna idag är likt den i städer så har det historiskt varit mycket höga lufthalter med troliga risker.
 • Ny guide för bättre arbetsmiljö

  Bättre arbetsmiljö i vårdmiljöer, är det ens möjligt att uppnå?
  Vi tror att den nya guiden med fokus på säkra personförflyttningar kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Den är dessutom precis lika användbar för arbetsmiljöarbete inom omsorgen, ambulanssjukvården och tandvården.
 • Nio nya ämnen på svarta listan

  Nio nya ämnen har tagit plats på EU:s svarta lista. Det handlar om vanligt förekommande kemikalier som anses så farliga för människan eller miljön att de svartlistas. Det är ämnen som kan finnas i kvitton, kläder, plast, målarfärg, läder, papper, hygienprodukter med mera. Ämnena är särskilt farliga för människan eller miljön. De kan påverka fortpla-ntningen, vara cancerframkallande, hormonstörande eller svårnedbrytbara i miljön.
 • Varning för chefer som inte stöttar

  När chefen inte är stöttande har det dramatiskt negativa effekter på både individer och organisationen. Det visar en ny avhandling av vår psykolog Stefan Blomberg.
 • Vitsen med systematiska nyårslöften

  Ett nytt år innebär ny möjligheter och ofta nya mål. I mötet med det nya året slog det mig -Den entusiastiska avgivaren av nyårslöften kan dra lärdomar av den som arbetar med systematiska arbetsmiljöarbete och vice versa.
 • Att blicka bakåt och skåda framåt

  Det är tid att summera arbetsåret, om man hinner. Det är dags att blicka framåt, om man orkar. Mycket är hemskt i världen, lidandet enormt och ingenting tyder på att det finns anledning att slå av på takten om man arbetar inom fältet arbetsmiljö eller miljömedicin. Vi tar jullov på bloggen med en spaning för framtiden.
 • Nagelskulptör, ett ensamt riskarbete

  Många småskuttar kan som egenföretagare ha en arbetslokal hemma i ett ombyggt garage eller som inhyrd stol i en skönhets- eller frisörsalong. Många har ingen aning om vilka risker man utsätts för. Lokalen har ofta bristfällig ventilation och man är okunning kring vilken skyddsutrustning man ska använda. Branschen är svår att kontrollera.
 • Patient hos Arbets- och miljömedicin

  Jag arbetar som läkare på en av landets sju Arbets-och miljömedicinska kliniker. Jag vill berätta om hur en utredning på en Arbets- och miljömedicinsk klinik går till och vilka frågor vi kan ha när vi träffar patienten. Vårt perspektiv är lite annorlunda än i övriga vården.
 • Friska arbetsplatser belastar rätt

  Under åren 2020 till 2022 pågår EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Olika teman har lyfts fram varje år med målsättningen att öka kunskapen om hur belastningsbesvär bland medarbetare kan förebyggas på arbetsplatser inom olika branscher.
 • Halter av miljögifter i Europa

  Vi har en stor mängd olika miljögifter spridda i vår omgivning som människor kan påverkas av. Halterna är dock inte alltid kända men ett stort nyligen avslutat europeiskt samarbetsprojekt – HBM4EU - har försökt samla info om detta.
 • Välkommen till nya bloggen!

  Vi har hottat upp vår blogg och låtit den flytta in på en ny plattform, gjort den piffigare och mer tillgänglig. Efter nästan åtta år och drygt 300 inlägg är det roligt att konstatera att Arbets- och miljömedicinbloggen fortfarande uppfattas som relevant och läsvärd.
 • En god natts sömn

  Att sömnen är viktig för vår hälsa förstår vi alla. Men ny forskning visar att det inte riktigt är så enkelt som att ökat buller från olika trafikslag ger ökade sömnstörningar. Enligt studien är vi mer känsliga för flygbuller än för buller från andra trafikslag. Det är alltså inte enbart den faktiska ljudnivån som är avgörande, utan också vilken sorts buller det handlar om.
 • Att nå ut med kunskap

  Den första december avgörs Riksfinalen i Forskar Grand Prix 2022. Då möts sex finalister från årets deltävlingar för att presentera sin forskning på fyra minuter. Det är den tid de har på sig att på det mest begripliga och intressanta sätt förmedla sin forskning.
 • Var med i vår forskning om säkra personförflyttningar

  Tillsammans med arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård satsar vi på verksamhetsnära forskning och utveckling. Syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att sätta fokus på säkra personförflyttningar.
 • Nickelallergi hos barn

  Barn kan få nickelallergi på grund av att de använder smycken. Nickelallergi är livslångt och för de som drabbas kan vardagen påverkas av besvärande handeksem och svårigheter att undvika nickel. Miljöhälsorapport 2021 visar tydliga skillnader i förekomst av nickelallergi mellan pojkar och flickor redan i tolvårsåldern.
 • Hunden - arbetsplatsens bästa boost?

  Allt fler tar med sig hunden till jobbet. Men frågan är känslig på flera sätt. Det finns inget strikt förbud, men hunden ska riskbedömas innan den kan välkomnas till jobbet.
 • Att alltid lukta rutten fisk

  Ett fåtal personer saknar förmågan att helt eller delvis omvandla trimetylamin till trimetylaminoxid. Resultatet blir ett överskott av trimetylamin i kroppen som kan utsöndras genom utandningsluft, svett, urin eller andra kroppsvätskor. Det stinker rutten fisk.
 • Mörk omsorg i utdömd fastighet

  Egentligen visste jag redan att arbetsmiljön inom äldreomsorgen har brister, och att arbetsbelastningen ofta är för hög.
 • Förbättra den ergonomiska arbetsmiljön

  Jag vet att det är möjligt att förbättra den ergonomiska arbetsmiljön för miljoner arbetstagare i Sverige. Det är genom att lägga fokus både på individuella och organisatoriska faktorer och för ergonomi som vi skapar säkrare arbetsmiljöer.
 • Chimney Sweepers - lär av historien

  Jag läste nyss om barnen som på 1700-talet fick yrket ”chimney sweepers”  och som drabbades av yrkesrelaterad cancer och en plågsam död. Lyckligtvis har den tekniska utveckling undanröjt behovet av sådan arbetskraft, men i deras berättelse finns paralleller till nutida arbetsmiljöer som vi bör tänka på.
 • Nya riktvärden för PFAS i livsmedel 2023

  Förra veckans blogginlägg handlade om höga halter PFAS i regnvatten. Knappt hade bloggen publicerats förrän EU beslutade rekommendera en rad riktvärden för PFAS i olika livsmedel. Det beslutet blir förmodligen viktigt för att få bättre koll på halter av PFAS i våra livsmedel.
 • Det regnar PFAS

  Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS, är en grupp långlivade miljögifter som är spridda över hela världen. I en uppmärksammad nyligen publicerad vetenskaplig artikel så visar forskare från Stockholms Universitet att halten i regnvatten är över de nyligen sänkta riktvärdena för vad som anses vara säkert för dricksvatten.
 • Tips på mikropauser och rörelser

  När vi återgår till jobbet efter sommarledigheterna finns goda möjligheter att skapa nya sunda vanor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att skapa en kultur på jobbet som banar väg för rörelse och återhämtning under arbetsdagen och hela vardagen.
 • Bly fortsatt risk för gravida

  Trots att gränsvärdet för bly har sänkts till hälften för kvinnor i fertil ålder finns en fortsatt risk för effekter på foster och barn som ammas.
 • Vår ergonom nominerad till Årets Fysioterapeut!

  På Arbets- och miljömedicin i Linköping är vi stolta och glada över att vår ergonom Charlotte Wåhlin i hård konkurrens är en av tre nominerade till priset som Årets Fysioterapeut.
 • Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

  Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16–24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna.
 • New research – Musculoskeletal disorders: what about our ageing workforce?

  This week we are happy to present a guest blogger, Dr Glykeria Skamagki from England. She is a lecturer and a researcher at University of Birmingham.
 • AMM på turné om barn och miljö – Gotland

  Nyligen besökte vi på Arbets- och miljömedicin Gotland för att presentera resultaten i Barnmiljöhälsorapporten. Under seminariet utvecklades flera diskussioner och frågeställningar.
 • Advokat inom arbetsrätt vill se bättre rekryteringar

  På en konferens nyligen fick jag ett spontant samtal över en lunch med en företagsläkare som tyckte sig se att fler människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är särskilt utsatta i arbetslivet.
 • Hantera din digitala arbetsmiljö

  Pandemin gav oss rekordsnabbt en helt ny arbetsmiljö att förhålla oss till – den digitala.   Det finns många fördelar, men också nackdelar. När tekniken inte fungerar blir vi frustrerade, stressade och producerar sämre.
 • Handintensivt arbete – Krångla inte till det

  Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut.
 • Störd av vindkraftsbuller

  Jag har nyss lyssnat på Mikael Ögren, forskare på Göteborgs universitet och Olof Öhlund, Uppsala kommun. De är talare på Arbets- och miljömedicins vårmöte i Uppsala. Mikael Ögren är expert på vindkraftsbuller och ger oss den senaste kunskapen i området. Olof Öhlund har också forskat inom området.
 • Konsensus hindrar en bättre arbetsmiljö

  Om man vill nå en förändring måste man göra förändring. Men varför förändrar vi så sällan trots att vi skulle tjäna på det? Inte ens när det gäller vår egen arbetsmiljö.
 • Anpassa jobbet efter individen

  I dag är det världsdagen för arbetsmiljö och jag tar tillfället att skriva om arbetsanpassningar och om konferensen Gilla Jobbet som jag medverkade på tidigare i veckan.
 • Bli certifierad arbetsmiljöingenjör!

  Är du meriterad arbetsmiljöingenjör och vill ta ett steg för att utmärka dig och få en kvalitetsstämpel i ditt arbete? Kanske kan du certifiera dig för att bli certifierad yrkes- och miljöhygieniker.
 • Nano – kan vara lika farligt som asbest

  ”Nanoteknik skapar nya produkter och nya jobb. Men kan också skörda liv. I arbetsmiljön kan partiklarna vara lika farliga som asbest. Ändå saknas gränsvärden. Och lagstiftning”. Dagens Arbete 220321
 • Delta i vår forskning om personförflyttningar

  Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön vid personförflyttningar. Vi söker därför vårdpersonal och vårdenheter som vill delta i forskning och utveckling för en säkrare arbetsmiljö vid personförflyttningar.  
 • Motivation kommer inifrån

  Under många år har jag haft ett urklipp på min jobbdörr med rubriken ”Motivation kommer inifrån”. Det har både handlat om mig själv, men även med tanke på mina medarbetare under de år jag varit chef.
 • Dags för svenskt gränsvärde för svetsrök

  Det saknas i dag ett specifikt gränsvärde för svetsrök i Sverige och EU. Gränsvärdet för oorganiskt damm, som ofta används när man försöker mäta all svetsrök, skyddar inte tillräckligt mot hälsorisker.