arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nagelskulptör, ett ensamt riskarbete

Naglar som målas

Många småskuttar kan som egenföretagare ha en arbetslokal hemma i ett ombyggt garage eller som inhyrd stol i en skönhets- eller frisörsalong. Många har ingen aning om vilka risker man utsätts för. Lokalen har ofta bristfällig ventilation och man är okunning kring vilken skyddsutrustning man ska använda. Branschen är svår att kontrollera.

Hon arbetar som nagelskulptör, men i jobbet ingår också ögonfransförlängning, vaxning och hudvård. Arbetet som nagelskulptör innebär att hon tar bort delar av naglar samt bygger/förlänger naglar. Det tar ca 1 timma och 30 minuter per kund.

Kunderna kommer i tät ström till lokalen under dagen. Verksamheten är inhyst i ett tidigare garage i familjens bostad. Lokalen saknar ventilation och mitt i rummet står ett bord med två stolar mitt emot varandra. Ett tillfälligt punktutsug är placerat en bit ifrån bordet. Kvinnan sitter framåtlutad över bordet med munskydd för att slippa andas in ångorna från kemikalierna och dammet som bildas när hon slipar bort gamla naglar. Kunden sitter mittemot.

Naglar med dekorering

Nu när nya branscher snabbt vuxit fram är det tyvärr stor brist på kunskap kring vilka risker man utsätts för. Limmet som används vid både nagelskulptering och ögonfransförlängning kan du visserligen köpa på nämaste bygghandel eller en välsorterad stormarknad. Men vad många inte känner till är att det potenta kemikalier som kan orsaka astma och allergiska kontakteksem.

Om ska jobba med dem professionellt så är de många egenföretagare som inte känner till riskerna eller att det krävs både utbildning och medicinska kontroller. Sedan ska man ha ett tjänstbarhetsintyg för att få jobba med cyanokrylatlim. Om det är mer än 30 minuter per vecka. Och det är det oftast. Då gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (37 a-g §§ i AFS 2011:19).

Läkarundersökning

De som bygger upp naglar använder oftast antingen metaakrylater eller cyanoakrylater. Det är bara när man applicerar tippar, konstnaglar, som man använder cyanoakrylat. Metakrylat används inte för att applicera tippar vilket gör att de omfattas av antingen:

37 a-f §§ för metakrylater eller

37 a-g §§ för cyanoakrylater.

Kraven innebär i bägge fallen att man ska ha genomgått utbildning. När det gäller användning av lim som innehåller cyanoakrylat gäller kraven även att läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning genomförs innan man börjar arbeta. Läkarundersökningen ska sedan göras återkommande.

Munskydd

Munskydd som skyddsutrustning är i det närmaste värdelöst eftersom ångorna från kemikalierna går rakt igenom eller in via sidorna. Men man kan tänka på

-att med hjälp av ett punktutsug kan farliga ämnen i luften från limmet ventileras bort. Det gör luften bättre både för nagelskulptören och för kunderna. Det är viktigt att punktutsuget ska placeras nära kemikalierna.

-att lokalen har god allmänventilation.

-att undvika att andas in ångor ifrån limmet. Ha inte limmet nära näsa och mun utan placera limmet så att risken för exponering via inandning minimeras. Placera limmet nära punktutsug eller i ett ventilerat skåp.

-att använda skyddshandskar vid användning av ämnen som kan skada huden, till exempel när produkter används som innehåller metaakrylater eller cyanoakrylater.

Texten är skriven av Bengt Ståhlbom, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600