arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Information till patienter

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik som utreder misstänkta samband mellan yrkesexponering och sjuklighet men även samband mellan sjuklighet och exponeringar i miljön.

För att komma till oss bör du ha en vanlig läkarremiss. Det gäller även för patienter från Jönköpings- och Kalmar län.

Ansvar för medicinsk utredning, behandling, sjukskrivning och rehabilitering kvarstår hos inremitterande läkare.

Om du har frågor gällande ditt medicinska tillstånd under utredningen ber vi dig kontakta din remitterande enhet för fortsatt behandling och omhändertagande.

Det är viktigt att du är ordentligt utredd och har fått diagnos innan du kommer till oss. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bedömning om det finns ett samband mellan din arbetssituattion och din sjukdom eller skada.

För mer information till dig som patient se webbsidan på 1177 Länk till annan webbplats.