arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljömedicin

Inom miljömedicin undersöker vi hur faktorer i miljön påverkar människors hälsa.

Vi utför miljömedicinska bedömningar åt kommuner, länsstyrelser och regioner i Östergötland, Jönköpings och Kalmar län samt från förbund.