arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Analyslaboratorium

Laboratoriet utför analyser av både tekniskt/hygieniska och biologiska prover och du som anlitar oss kan få hjälp med tolkningen av ditt analysresultat av arbetsmedicinsk och yrkeshygienisk expertis.

INFORMATION SOMMAREN 2024

Labbet stänger för sommaren under juli månad. Vänligen skicka ej prover under denna period utan kontakt med personer på laboratoriet.

Laboratoriet ger fördelar för din arbetsmiljö

Genom att anlita oss för den här typen av analyser kan vi snabbt identifiera en miljörisk och sätta in åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vi kan även hjälpa till med provtagning eller tillhandahålla provtagningsmaterial om du själv tar proverna.

Vi utför även olika special- och uppdragsanalyser såsom bestämning av organiska föreningar i inomhusluft, ämnen i byggnadsmaterial, miljögifter i mark och vatten, inflammationsmarkörer och friskfaktorer i blodet med mera.