arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmedicin, ergonomi och psykologi

Inom området arbetsmedicin arbetar vi med att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö. Vi utreder om det finns ett samband mellan olika sjukdomar och arbetsmiljön.

Sidan är under uppbyggnad.