arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning

På Arbets- och miljömedicin forskar vi kring hur arbets- och omgivningsmiljön påverkar hälsan.

Vi använder metoder för att studera om och hur skador uppkommer såväl på cell- och organnivå som på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi studerar också faktorer som minskar risken för miljöbetingade sjukdomar.

Sidan är under uppbyggnad.