arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmiljö, arbetshälsa och ergonomi

Inom området arbetsmiljö, arbetshälsa och ergonomi pågår följande forskningsstudier och utvecklingsprojekt:

  • Vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvården samt säkra personförflyttningar inom forskningsstudien: Patient and Workers Safety Study (PAWSS)
  • Arbetsmiljö inom tandvården, forskningsstudien DOiT
  • Nackbesvär bland truckförare
  • Stressprevention på arbetsplatsen i hälso- och sjukvården samt inom skolan

Forskningen sker i samverkan med Linköpings Universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Region Jönköping, Region Örebro och Karolinska Institutet. Är du intresserad av att veta mer om pågående forskning är du välkommen att ta kontakt med Charlotte Wåhlin, docent, med dr och ergonom.

Relaterad information

Kontakt

Porträtt av Charlotte Wåhlin
Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin
Sebastian BuckDoktorand, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin