arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsofrämjande arbetsmiljö inom tandvården

Bild på tandvårdspatient som undersöks av en medarbetare inom tandvården

Medverka i ny studie kring arbetsmiljö inom tandvården

Vi välkomnar er som har en anställning inom tandvården att medverka i en forskningsstudie med fokus på arbetsmiljö. Vi riktar oss till tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor samt till chefer som är anställda antingen inom en privat klinik eller inom folktandvården (allmäntandvård och specialistvård). Studien startar april 2024. Vi bjuder även in chefer inom tandvården att medverka i en intervjustudie.

Syfte med studien

Syftet är att studera tandvårdspersonals uppfattningar om sin hälsa, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Syftet är också att studera vilka arbetsplatsrelaterade insatser och arbetsanpassningar som önskas för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö inom tandvården.

Vad innebär det att delta i studien?

Att delta i den första delstudien innebär att svara på ett webbaserat frågeformulär som tar cirka 25 minuter. Genom att delta i studien bidrar du med ny kunskap, något som kan vara till hjälp för att förbättra arbetsmiljön inom tandvården.

Bakgrund

Forskning visar att arbetsplatsen är en viktig arena där mycket kan göras för att främja ett hållbart arbetsliv med bibehållen hälsa. Det saknas dock kunskap som är specifik för tandvården. Vi vill därför undersöka hur arbetsmiljön uppfattas av dem som arbetar inom tandvården. En andra frågeställning är vilka arbetsanpassningar och åtgärder som behövs för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö Tillsammans med tandvårdens anställda vill vi få ny kunskap som kan bidra till ett hälsosammare arbetsliv.

Sprid gärna information om studien

Du som är klinikchef, vårdenhetschef, kliniksamordnare, HR, medarbetare eller facklig företrädare får gärna sprida information om studien hälsofrämjande arbetsmiljö inom tandvården. Varje medarbetare bestämmer sedan själv om hen vill delta eller inte. Materialet analyseras och redovisas endast på gruppnivå och ingen koppling kan göras till enskild klinik, arbetsplats eller region/län.

Här kan du ladda ner en pdf med information om studien: Tandvårdsstudie arbetsmiljö Pdf, 891.4 kB.

Varför är det viktigt att medverka i forskning?

Det är bara via er, som arbetar inom tandvården, som vi kan få uppdaterad kunskap om hur ni uppfattar er arbetsmiljö och vilket stöd och åtgärder ni önskar för att förbättra er arbetsmiljö. Ni är nyckelpersoner i denna studie.

En god arbetsmiljö leder till trivsel på arbetsplatsen vilket kan minska risken för skada och sjukdom med påföljande sjukfrånvaro. En god arbetsmiljö gör att fler orkar och vill arbeta längre och gör att det blir lättare att rekrytera och behålla tandvårdspersonal. Det finns även ett samband mellan god arbetsmiljö, produktivitet och patientnöjdhet.

Medverka i delstudie 1

Här kan du ta del av mer information kring vad det innebär för dig att delta i studien: Forskningsinformation delstudie 1 Tandvårdsstudien 2024 Pdf, 200.4 kB.

Är du intresserad av att delta i studien och besvara ett frågeformulär? Gå vidare genom att klicka på följande länk: https://link.webropol.com/s/hallbartarb Länk till annan webbplats.

Chefer - medverka i intervjustudie

Vi bjuder även in dig som arbetar som verksamhetschef, klinikchef, vårdenhetschef och kliniksamordnare inom tandvården att medverka i en intervjustudie. Du kan vara anställd antingen inom en privat klinik eller inom folktandvården, allmäntandvård och specialistvård och ska ha formellt arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar på din enhet. Rekrytering till studien startar augusti 2024 och pågår under hösten 2024. Intervjun beräknas ta 60 minuter.

Syftet med studien är att studera chefers uppfattningar om arbetsmiljön, vilka arbetsplatsrelaterade insatser som behövs för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö inom tandvården. Vi studerar även vilka arbetsanpassningar som anställda inom tandvården behöver för att kunna fungera i arbetet och hur chefen kan ge stöd till detta. Vi studerar även vilken kunskap och stöd du som chefer själv behöver för att kunna ge stöd till dina medarbetare inom tandvården.

Här kan du ta del av mer information kring vad det innebär för dig att delta i intervjustudien: Forskningsinformation delstudie 2 Tandvårdsstudien 2024 Pdf, 196.8 kB.

Här kan du anmäla ditt intresse till intervjustudien:

https://link.webropol.com/ep/intresseanmtand Länk till annan webbplats.

Frågor om pågående forskning

Har du frågor om studien vänligen maila till E-post: AMMtandvard@regionostergotland.se

Ni kan också ringa till forskningskoordinator Charlotte Wåhlin tel: 010- 103 62 67

Forskargrupp

Forskningsledare: Anneli Peolsson, Professor, Med. Dr., Leg. sjukgymnast/ spec. komp. ortopedi, Fil. Mag. HRMD, Arbets- och Miljömedicin, Region Östergötland och Linköpings Universitet.

Forskningskoordinator: Charlotte Wåhlin, Biträdande Professor, Med. Dr., Leg. fysioterapeut/ergonom, Arbets- och Miljömedicin, Region Östergötland och Linköpings Universitet.

Pernilla Larsson Grahn, Docent, Övertandläkare i protetik, forskningschef, Folktandvården, Östergötland.

Ulrika Lindmark, Professor, Dr. Oral hälsovet., Fil Mag. Folkhälsovet. Leg. tandhygienist, Karlstad Universitet.

Susanna Marklund, Docent, Övertandläkare, Umeå Universitet

Elena Shmarina, Dr. Odont. vet., Leg. Tandhygienist, Folktandvården Region Kalmar län.

Bo Rolander, Med. Dr., statistiker/ergonom, Futurum- akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län

 

Relaterad information