arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Metallexponering inom industri

Metaller används i stor skala inom industrier. Vissa metaller har farliga egenskaper varvid de kan skapa ohälsa.

På AMM i Linköping bedriver vi flera forskningsprojekt som undersöker exponering för metaller inom industrin kopplat till hälsoeffekter. Nedan finns länkar till olika forskningsprojekt.

Aktiva forskningsprojekt

Kontakt

Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin