arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

SafeChrome

Projektet SafeChrom är ett nationellt forskningsprojekt om sexvärt krom som drivs av AMM Lund/Lunds universitet men där alla arbets- och miljömedicinska kliniker ingår.

Risker med sexvärt krom

Sexvärt krom är ett cancerklassat ämne som används eller bildas inom industrin. Det har dock varit oklart hur vanligt förekommande det är i Sverige i dagsläget.

SafeChrom: Säkert arbete med sexvärt krom

Projektet SafeChrom leds av Karin Broberg vid AMM i Lund men alla arbets- och miljömedicinska kliniker ingår och deltar i projektet. Därtill bidrar nordiska forskare och projektet sker parallellt med ett liknande projekt i Danmark vid namn SAM-Krom.

Vid AMM i Linköping deltar Certifierad yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren.

Projektet inkluderar mätningar av sexvärt krom ute på 15 olika företag i landet. Förutom att mäta sexvärt krom i luften har även 116 arbetstagare på företaget bidragit med blod och urin för mätningar av dels kroppsbörda av sexvärt krom men även olika hälsomarkörer.

Hittills erhållna resultat

Ett populärvetenskapligt faktablad har satts samman för studien. Den finns att ladda ner här nedan:

Faktablad_Safechrom Pdf, 571 kB.

Korta punkter:

  • 17 900 arbetstagare beräknas vara exponerade för sexvärt krom i Sverige idag.
  • 7 % av alla luftmätningar visade värden över det svenska hygieniska gränsvärdet. Störst risk fanns vid svetsning i rostfritt stål. Även halter under det hygieniska gränsvärdet anses vara riskfyllt.
  • Högre halter sexvärt krom hittades hos exponerade arbetstagare jämfört med oexponerade kontroller vilket visar på att det finns en reell exponering som bör minskas.
  • Arbetstagare som jobbade med dålig ventilation hade högre halter sexvärt krom. Detta indikerar ett område för företag med exponerade arbetstagare att jobba vidare med.

 

Finansiering

Vetenskapliga publikationer

Kontakt

Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin