arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Genom att undersöka hur olika organisationsfaktorer påverkar arbetsmiljön och arbetstagare kan forskningen leda till mer hälsosamma arbetsplatser.

Sedan 2013 har Arbets- och miljömedicin i Linköping samverkat med Avdelningen för psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet i forskning som rör mobbning i arbetslivet. Forskningsprojektet kallas WHOLE (vilket står för Work – Health – Organization – Leadership – Exposure) och leds av professor Michael Rosander.

Länk till projektet: https://liu.se/forskning/whole Länk till annan webbplats.