arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Om oss

Vi arbetar med att förebygga och utreda sjukdomar och skador som orsakas av arbetsmiljön eller av faktorer i den yttre miljon. Vi utreder patienter, bedriver forskning och utbildning. Genom vår blogg sprider vi kunskap med ett nytt inlägg varje vecka. Arbets- och miljömedicin är en universitetssjukvårdsenhet och en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen som består av Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Ett multiprofessionellt team

Arbets- och miljömedicin bedriver högkvalificerad forskning, akademisk undervisning och kunskapsspridning till olika aktörer i samhället. Enheten uppfyller kraven som universitetssjukvårdsenhet, vilket är en nationell kvalitetsstämpel som borgar för högkvalitativa forsknings- och utbildningsmiljöer.