arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Om oss

Arbets- och miljömedicin är en universitetssjukvårdsenhet, en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen som består av Jönköpings- och Kalmar och Östergötlands län. Vi arbetar med att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö eller faktorer i den yttre miljön. Vi bedriver forskning, utbildning och bloggar för att nå ut till allmänheten.