arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsoeffekter av svetsning

När man svetsar uppstår svetsrök innehållande gaser och partiklar som kan vara skadliga för det stora antalet arbetstagare som vistas i svetsmiljöer.

Svetsning utgör en grundstomme inom tillverkningsindustrin som en vanlig process för att sammanfoga metallstycken.

Vår forskning kring svetsning syftar till att detaljerat kartlägga exponeringar hos ingående företag och undersöka arbetstagare som arbetar i dessa miljöer för en rad olika effekter i kroppen.

Finansiering

Pågående projekt finansieras av AFA försäkring Länk till annan webbplats..

Kontakt

Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin