arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsoeffekter av Additiv tillverkning

Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-skrivning, utgör en revolution inom tillverkningsindustrin. Det finns dock potentiella risker för arbetstagarna varför forskning om hur vi minimerar dessa risker är viktiga.

AMM i Linköping har arbetat under lång tid med att kartlägga exponeringen och hälsoeffekter vid additiv tillverkning. Med additiv tillverkning kan man tillverka ytterst komplexa delar genom att bygga upp dem lager för lager. Dessa tekniker har många fördelar så som att det blir mindre spill, mindre behov av lagerhållning då saker kan skapas vid behov och man kan tillverka saker på avlägsna platser.

Vår forskning syftar till att vara tidigt ute och bistå industrin med riktlinjer och hjälp för hur de ska arbeta för att undvika att deras arbetstagare exponeras och med potentiella efterföljande sjukdomar som följd.

Forskningen sker i samverkan mellan AMM i Linköping, andra arbets- och miljömedicinska kliniker/avdelningar men även företagspartners.

Finansiering

Pågående projekt finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet Vinnova Länk till annan webbplats.).

Vårt arbete har tidigare finansierats av AFA försäkring Länk till annan webbplats..

Vetenskapliga publikationer

Nedan har vi samlat våra vetenskapliga publikationer inom forskningsområdet (klicka på länken för att komma till förlagets hemsida med tillgång till artikeln):

Assenhöj M, Almstrand AC, Kokelj S, Ljunggren SA, Olin AC, Karlsson H. Occupational exposure and health surveys at metal additive manufacturing facilities. Front Public Health. 2023 Nov 20;11:1292420. doi: 10.3389/fpubh.2023.1292420. Länk till annan webbplats.

Karlsson HL, Vallabani NVS, Wang X, Assenhöj M, Ljunggren S, Karlsson H, Odnevall I. Health hazards of particles in additive manufacturing: a cross-disciplinary study on reactivity, toxicity and occupational exposure to two nickel-based alloys. Sci Rep. 2023 Nov 27;13(1):20846. doi: 10.1038/s41598-023-47884-1. Länk till annan webbplats.

Almstrand AC, Bredberg A, Runström Eden G, Karlsson H, Assenhöj M, Koca H, Olin AC, Tinnerberg H. An explorative study on respiratory health among operators working in polymer additive manufacturing. Front Public Health. 2023 Apr 17;11:1148974. doi: 10.3389/fpubh.2023.1148974. Länk till annan webbplats.

Assenhöj M, Ward LJ, Ghafouri B, Graff P, Ljunggren SA. Metal exposure from additive manufacturing and its effect on the nasal lavage fluid proteome - a pilot study. PLoS One. 2021 Aug 31;16(8):e0256746. doi: 10.1371/journal.pone.0256746. Länk till annan webbplats.

Ljunggren SA, Ward LJ, Graff P, Persson A, Lind ML, Karlsson H. Metal additive manufacturing and possible clinical markers for the monitoring of exposure-related health effects. PLoS One. 2021 Mar 18;16(3):e0248601. doi: 10.1371/journal.pone.0248601. Länk till annan webbplats.

Ljunggren SA, Karlsson H, Ståhlbom B, Krapi B, Fornander L, Karlsson LE, Bergström B, Nordenberg E, Ervik TK, Graff P. Biomonitoring of Metal Exposure During Additive Manufacturing (3D Printing). Saf Health Work. 2019 Dec;10(4):518-526. doi: 10.1016/j.shaw.2019.07.006. Länk till annan webbplats.

Graff, P., Ståhlbom, B., Nordenberg, E., Graichen, A., Johansson, P. and Karlsson, H. (2017), Evaluating Measuring Techniques for Occupational Exposure during Additive Manufacturing of Metals: A Pilot Study. Journal of Industrial Ecology, 21: S120-S129. https://doi.org/10.1111/jiec.12498 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin