arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Patient and Workers Safety Study (PAWSS)

Två personer med munskydd står på varsin sida om en säng och tittar ner på en patienten som ligger i sängen.

Region Östergötland har länge bedrivit forskning om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. Sedan 2019 har vi ett speciellt fokus på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien Patient and Workers Safety Study (PAWSS).

Delstudier i projektet

Forskningsprojektet PAWSS har resulterat i flera delprojekt och vetenskapliga artiklar. Just nu pågår två studier om utveckling och tillämpning av en metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Studierna omfattar validering och prövning av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer.

En tredje studie om säkra personförflyttningar avslutades mars 2024 där implementeringen av arbetssätt för säkra personförflyttningar utvärderas vid arbetsplatser inom hälso- och sjukvården samt vid kommunala vårdboenden. Under 2024 och 2025 pågår analys av insamlad forskningsdata.

Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin tillsammans med två forskare tagit fram en kunskapssammanställning om vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Länk till annan webbplats.

Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö

Intresserad av området personförflyttningar?

Gå med i Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP). Målgruppen är dem som arbetar inom regional eller kommunal verksamhet eller motsvarande verksamhet i privat regi. Anmäl ditt intresse till: charlotte.wahlin@regionostergotland.se

Guide i arbetsmiljöarbetet för säkra personförflyttningar

Forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, har i uppdrag att ta fram en guide för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar. Guiden lanserades i slutet av 2022 och riktar sig till arbetsplatser inom hälso- och sjukvård, omsorg och ambulansvård.

Guide säkra personförflyttningar Länk till annan webbplats.

Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs i samverkan med Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Örebro och Region Jönköping.

Frågor angående studien besvaras av:

Forskningsledare
Charlotte Wåhlin, biträdande professor, ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.
charlotte.wahlin@regionostergotland.seTelefon: 010-103 62 67

Forskarteamet har sin bakgrund inom olika vetenskapsområden som ergonomi, arbetsmiljö, omvårdnad, rehabilitering, arbetsterapi och fysioterapi.

  • Sebastian Buck, doktorand, leg fysioterapeut, Region Östergötland
  • Emma Nilsing Strid, docent, leg fysioterapeut, Region Örebro län och Örebro Universitet
  • Jan Sandqvist, biträdande professor, leg arbetsterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Paul Enthoven, docent, leg fysioterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Maria Andreassen, Med dr, leg arbetsterapeut, Universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Jenni Fock, leg sjuksköterska, utvecklingsstrateg, Region Östergötland

Kontakt

Porträtt av Charlotte Wåhlin
Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin