arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning om truckförare

En forskningsstudie om truckförares arbetssituation har genomförts av Arbets- och miljömedicin i samverkan med forskare från Region Jönköping.

Truckförare har ökad risk för nacksmärta

Truckförare som arbetar på lager löper en ökad risk för att drabbas av nackbesvär jämfört med tjänstemän redan efter 1-2 år. Så mycket som 49 % av truckförarna rapportera att de haft smärta från nacken och 63 % att de haft smärta från skuldran. En orsak till besvären är de ensidiga arbetsställningarna. Vi fann i studien att truckförare kan rotera huvudet 232 gånger per timme och de håller ofta huvudet roterat i ytterläge när de kör trucken.

Trots att både smärta från både nacke och skuldra är vanligt förekommande bland truckförare, finns det inte så många tidigare studier som har fokuserat på hälsa, arbetsmiljö och ergonomiska faktorer bland truckförare. I Sverige räknar man med att 150 000 personer arbetar som truckförare och i Europa ca 6 miljoner.

Om studien

Syftet med studien var att undersöka långvarig exponering för onaturliga nackpositioner bland truckförare som en riskfaktor för att utveckla nacksmärtor. Medarbetarna fick besvara frågeformulär om faktorer som rör hälsa, besvär, tidpunkt när besvären uppstod, arbetsförhållanden, arbetsställningar och anställningslängd. I forskningen genomfördes även mätningar av rörelser under arbetsdagen. Forskargruppen arbetade i nära samarbete med personalavdelningen, fackliga företrädare för att kunna genomföra studien.

Resultatet av forskningen

Resultatet från forskningen visar på behovet av att förbättra både arbetsmiljön och konstruktionen av truckar. Från arbets- och miljömedicin rekommenderar vi som är läkare och ergonom att arbetsgivare uppmärksammar arbetsmiljön för truckförare. Vi behöver tillsammans hitta strategier för att förebygga arbetsorsakade besvär bland denna grupp av arbetstagare. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare i samverkan med fackliga företrädare och medarbetare;

  • Utgår från arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomför en arbetsplatsanalys och se över arbetsinnehåll för truckförare.
  • Diskutera om det finns möjligheter att få mer variation i arbetsuppgifterna genom exempelvis arbetsrotation.
  • Inventera vilken arbetsutrustning som finns och om de används.
  • Se över hur trucken är utformad, går stolen att ställa in, används videokamera på trucken?
  • Ha en dialog med de som tillverkar och upphandlar truckar, hur kan designen förbättras.
  • Erbjud arbetsmiljöutbildning för truckförare.
  • För expertkunskap anlita gärna företagshälsovården för att få stöd med kartläggning och arbetsmiljöåtgärder.

Här kan du ta del av de vetenskapliga publikationerna

Flodin U, Rolander B, Löfgren H, Krapi B, Nyqvist F, Wåhlin C. Risk factors for neck pain among forklift truck operators: a retrospective cohort studyLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. BMC Musculoskeletal Disorders 2018; 19: 44

Rolander B, Forsman M, Ghafouri B, Abtahi F, Wåhlin C. Measurements and observations of movements at work on warehouse forklift truck operators Länk till annan webbplats.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, (JOSE) 2022:28(3) VOL. 28, NO. 3, 1840–1848

Ghafouri B, Rolander B, Gerdle B, Wåhlin C. Neck pain characteristics and inflammatory biomarkers in plasma among forklift truck operators. Pain conference: Scandinavian Association for the study of Pain Annual Meeting, 2022, Denmnark.

Välkommen att ta kontakt om du vill diskutera studien och truckförares arbetsmiljö med forskargruppen.

Kontakt

Porträtt av Charlotte Wåhlin
Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin
Ulf FlodinDocent, överläkareArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping