arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmiljöanalyser

Arbets- och miljömedicin i Linköping utför biologiska och teknisk-hygieniska analyser. Vi hyr också ut utrustning för prover.

INFORMATION SOMMAREN 2024

Labbet stänger för sommaren under juli månad. Vänligen skicka ej prover under denna period utan kontakt med personer på laboratoriet.

Biologiska analyser

Ett flertal biologiska material kan analyseras.

Metallanalyser

Bakgrund

En rad olika metaller kan analyseras. Kunskapen om den aktuella exponeringen är det som normalt avgör vad som bör analyseras.

För metaller som bly, kadmium och kvicksilver finns biologiska gränsvärden och om exponering för dessa metaller förekommer i arbetet krävs normalt regelbundna provtagningar.

Meredicinska kontroller i Arbetslivet (av.se) Länk till annan webbplats.

Normalt kan exponering ha skett både på arbetet eller utanför arbetet. Upptaget beror då oftast på att man andats in metallinnehållande partiklar eller att metallerna tagits upp via det man druckit eller ätit.

Provtagning

Analysbeställning och provtagningsanvisning Pdf, 83.5 kB.

Felkällor

Undvik kontamination i samband med provtagning. Tvätta därför huden där blodprovet ska tas noga med etanol eller liknande. Om krom och/eller nickel ska anlyseras i blod eller plasma/serum ska det först Vacutainer-röret kasseras och ett andra rör sparas för
analysen. Urinprov kan tas både som morgonurin och efter ett arbetspass. Om det tas efter ett arbetspass gäller att man ska byta om och tvätta sig innan provet tas. Om prov tas med regelbundna intervall gäller att det då vid varje tillfälle ska tas vid samma tidpunkt under dagen.

Metodik och kvalitetskontroll

Analysen utförs medICP-MS och analysen är certifierad genom att laboratoriet deltar i det internationella kvalitetkontrollprogrammet Instand.

Instand (instand-ev.de) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Analyskostnad

Prislista för analyser Pdf, 225.1 kB.

Provsvar

Lämnas inom 2 veckor.

Övriga analyser

Teknisk-hygieniska analyser

En mängd olika teknisk-hygieniska analyser kan göras.

  1. Bokningsförfrågan sker via telefon eller mail och är giltig när bekräftelse via mail har mottagits av kund.
  2. Vid bokning av pumpar godkänner man hyresvillkoren.
  3. Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priserna är exklusive moms. Om analysen görs vid annat laboratorium blir pumphyran något högre – se prislista.
  4. Pumparna kan hämtas på plats eller skickas med PostNords företagspaket. AMM ansvarar inte för uppkommen leveransförsening orsakad av PostNord eller annan distributör.
  5. Pumpar får inte överlåtas eller vidare uthyras av hyrestagaren.
  6. Om så önskas kan pumparna kalibreras och levereras med slangar och provtagare. Vid hyra av flödesmätare – se prislista.
  7. En svensk snabbmanual för pumparna bifogas efter förfrågan.
  8. Ej returnerad utrustning eller material kommer debiteras.

Kontakt

Per LeandersonDocent, toxikologArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Frida DomeijIngenjörArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Ivan KozyatnykKemistArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping