arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Utredningar inom arbetsmiljö

Genom provtagning och analyser undersöker vi kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön.

Efter undersökning av kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer görs riskbedömningar som underlag för olika tekniska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Sådana åtgärder kan till exempel vara förändringar i produktionen, förbättrad ventilation eller personlig skyddsutrustning.

Vi arbetar även som konsulter och deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Våra kunder är framför allt olika företag och företagshälsovården.

Kontakt

Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin
Maria Assenhöj1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping