arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Kommentarsregler

Ett mål med den här bloggen är att ha en dialog med er läsare. Vi vill väldigt gärna få höra vad ni tänker kring de ämnen vi skriver om. Vår förhoppning är att genom dialog kan vi hjälpa er till ett friskare arbetsliv. Var och en av era berättelser är viktiga.

Era berättelser är viktiga

För att kommentarsfältet ska få vara den plats för givande diskussion och lärdom som vi hoppas på finns det regler för hur du får kommentera. Var vänlig och läs dem innan du kommenterar.

Vi publicerar inte inlägg som:

  • kränker andra eller utpekar dem som brottsliga
  • innehåller hets mot folkgrupp eller på annat sätt har rasistiskt innehåll
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uttalar sig för andra utpekade personers räkning
  • uppmanar till brottslig handlinginnehåller straffbar våldsskildring eller pornografi
  • innehåller externa länkar, reklam eller kedjebrev
  • marknadsför eller försöker sälja varor eller tjänster.

Vi värnar om din integritet. Du kan därför själv välja om du vill kommentera under ditt riktiga och fullständiga namn eller under en signatur. Vi ger dig gärna råd och svarar på dina frågor så långt det är möjligt, vi kan däremot inte ta något medicinskt ansvar via bloggen.