arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Mindre hälsofarlig matlagning i Kenya

I Kenya har forskare hittat ett enkelt sätt att minska hälsoriskerna med matlagning över öppen eld genom enkla förgasningsugnar.

Föreställ dig att laga middag över öppen eld, röken som stiger mot taket och snart fyller hela köket. Det är vardag för många på landsbygden i Kenya. Där lagas maten ofta över öppen eld mellan tre stenar. Förutom doften av god mat bär röken med sig ämnen som inte är hälsosamma. Ny forskning i länen Kwale och Siaya i Kenya belyser detta och avslöjar en dold hälsofara i form av flyktiga organiska föreningar– farliga föroreningar som allvarligt kan påverka inomhusluftens kvalitet och hälsa.

Astma och cancer

Flyktiga organiska föreningar är en stor grupp kemikalier som lätt blir ånga eller gas. De finns i färgen på dina väggar, i lacken på dina möbler. Flyktiga organiska föreningar finns överallt och är ett stort problem i inomhusmiljöer. Och alldeles särskilt vid matlagning. När fasta bränslen som trä eller träkol brinner ofullständigt släpper de ut dessa kemikalier i luften. Den som ofta exponeras för röken riskerar allvarliga hälsoproblem, allt från irriterade ögon till kroniska sjukdomar som astma, och till och med cancer.

Forskare från Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland i Linköping, Center for International Forestry Research-World Agroforestry i Nairobi och Kenya samt Umeå Universitet jämförde utsläppen från traditionella öppna eldar med utsläppen från förgasningsugnar. En förgasningsugn är en innovativ matlagningsanordning som bränner veden i en miljö med låg syrehalt och producerar en gas som brinner. Denna metod är effektivare och släpper ut färre föroreningar. Studien använde avancerade tekniker för att mäta nivåerna av flyktiga organiska föreningar i olika köksmiljöer både före och under pågående matlagning.

Resultaten var ögonöppnande

I kök där maten lagas över öppen eld steg halterna från 16-87 mikrogram per kubikmeter före tillagning till hela 1238-9525 mikrogram per kubikmeter under matlagning. Däremot visade förgasningsrugnar en betydligt lägre ökning av de ohälsosamma ämnena, från 435-830 mikrogram per kubikmeter. Denna skillnad belyser de potentiella hälsoriskerna som är förknippade med traditionella matlagningsmetoder.

En annan kritisk aspekt som studien lyfte fram var köksventilationens roll. Slutna kök med dålig ventilation visade högre koncentrationer, vilket förvärrade risken för exponering. Detta fynd understryker vikten av korrekt ventilation för att minska luftföroreningarna inomhus.

Kvinnor mest utsatta

I många utvecklingsländer är matlagning traditionellt ett kvinnogöra. Denna könsspecifika roll innebär att kvinnor oftare utsätts för de skadliga effekterna av luftföroreningar inomhus. Kronisk exponering av för höga nivåer av flyktiga organiska föreningar kan påverka kvinnors hälsa, deras dagliga liv och till och med bidra till ojämlikhet mellan könen.

Övergången till förgasningsugnar i dessa landsbygdsområden kan vara en viktig förändring. Även om ugnarna inte helt eliminerar utsläppen, minskar de avsevärt, vilket tyder på en möjlig strategi för att förbättra inomhusluften.. Denna övergång handlar dock inte bara om teknik. Det innebär att övervinna ekonomiska, kulturella och logistiska hinder, vilket kräver ett holistiskt tillvägagångssätt som inkluderar utbildning, träning och stöd.

Förbättring för miljontals kvinnor

Denna studie är mer än bara en akademisk övning; det är en uppmaning till handling. Hälsoeffekterna av de hälsofarliga ämnen som kvinnorna exponeras för när de lagar mat med traditonella metoder är mycket tydliga och utgör en påtaglig hälsorosk. Genom att anta renare matlagningstekniker som förgasningsrugnar och förbättrad köksventilation kan vi göra verklig skillnad i miljoner människors liv, särskilt i utvecklingsländer på landsbygden. Genom att arbeta tillsammans kan forskare, beslutsfattare, biståndsgrupper och lokalsamhällen hitta mer effektiva och hållbara lösningar. Detta kan förbättra hälsan, livskvaliteten och möjligheterna för miljontals kvinnor och familjer.

Text och foto: Ivan Kozyatnyk, Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Källa: Rebryk A., Kozyatnyk I., Njenga M. Emission of volatile organic compounds during open fire cooking: traditional three-stone fire vs. gasifier cooking stove - Under förberedelse

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600