arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

En astmatiker ska inte bli bagare

Finns det mindre lämpliga yrken beroende på vem man är? Vi träffar ofta patienter som aldrig fått veta att deras sjukdom och deras är en dålig kombo. Vår ST-läkare Behnam Saghebpori skriver om vikten av att känna till sina egna förutsättningar för att kunna göra ett klokt yrkesval.

Vår sårbarhet för sjukdom, allmän hälsa och andra belastande faktorer ser helt olika ut för olika individer. Vissa yrkesval är som skräddarsydda, andra är början på en negativ spiral med ökad ohälsa som följd.

Vi har ofta en önskan och vilja att arbeta med något särskilt. En dröm om att bli brandman bagare, eller frisör, att få göra det som känns viktigt eller det som ger en plattform för kreativitet och hantverk. Här kan det ske en krock mellan vad man vill arbeta med och vilka förutsättningar man har. Förhoppningsvis är vi eniga om att vi vill ha ett långt, givande och sunt arbetsliv.

Det vi kan se på Arbets- och miljömedicin är individer med kända sjukdomar som har studerat till ett visst yrke och som sedan märker att hälsan sviktar i arbetsmiljön.
Exempel på det kan vara att näsan rinner och nästäppan hänger i trots behandling. Andningen är tyngre och hostan stör, fastän man tar sina inhalationer. Dessa individer kan vara unga och gamla och arbetat olika länge innan besvären uppstår. Resultatet kan vara att inte bara hälsan för individen kan försämras, utan det kan även vara så att personen i fråga måste byta jobb. Dessutom kan vissa sjukdomar utgöra en fara för individen och andra på arbetsplatsen.

Tyvärr är det alltför vanligt att patienter uppger att de aldrig fått veta att deras sjukdom och deras arbetsmiljö är en dålig kombination redan från början.

Därför ser vi ett stort värde i att relevant skolpersonal, vårdpersonal och arbetsgivare som träffar individen:

 • Har kunskap om att vissa sjukdomar utgör en dålig grund för vissa arbetsmiljöer och har det i bakhuvudet när man träffar individen
 • Tar upp det med individen så att hen och i de fall de är minderåriga, deras vårdnadshavare kan ta ställning till det så tidigt som möjligt.
 • Känner till webbsidan jobbafrisk.se Länk till annan webbplats.
 • Känner till webbsidan jobbafrisknpf.se Länk till annan webbplats. för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ju tidigare individen får kännedom om sina egna förutsättningar och potentiella risker med vissa yrken, desto bättre. Då finns det möjlighet att tänka om för ett bättre yrkesval.

Låt oss alla hjälpa till att fånga upp dessa individer och skapa hållbara arbetsmiljöer.

Behnam Saghebpori

ST-läkare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Relaterad information

  Läs gärna ett tidigare blogginlägg om jobbafrsik.se. Bra sida för medicinsk yrkesvägledning Länk till annan webbplats.