arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bra site för medicinsk yrkesvägledning

Nyligen lanserades två riktigt bra webbplatser som också är utmärkta exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Det handlar om webbplatserna www.jobbafrisk.se Länk till annan webbplats. och www.jobbafrisknpf.se Länk till annan webbplats. vars syfte är att hjälpa ungdomar till hälsosamma val av studier och yrken.

Trots att en persons studie- och yrkesval har väldigt stor betydelse för hur deras liv och hälsa kommer att se ut är det få ungdomar som får någon medicinsk studie- och yrkesvägledning. Det innebär att alltför många blir sjuka redan under sin utbildning eller tidigt i yrkeskarriären och därmed tvingas avbryta sin utbildning eller byta yrke. Men nu har två nya webbplatser mycket förtjänstfullt fyllt ut den luckan.

Är det vettigt att bli fordonsmekaniker om man har epilepsi? Den nya versionen av jobbafrisk.se funkar som en medicinsk studie- och yrkesvägledning.

jobbafrisk.se Länk till annan webbplats. finns information om olika yrken och hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk hela arbetslivet. Här är det möjligt att läsa om sitt hälsotillstånd för att kunna göra ett välinformerat val, men också möjligt att läsa om olika yrken och riskerna med dem.

”Vi har breddat målgruppen avsevärt. Tidigare låg fokus på allergier, astma och eksem. Nu har vi information även om diabetes, epilepsi, psykisk ohälsa, synnedsättning och sjukdomar i rörelseapparaten”, säger Marina Jonsson, projektledare och medicine doktor, Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, Stockholm.

Kan jag jobba i ett fryslager trots att jag haft astma sedan jag var liten? Kan en person med adhd bli lastbilschaufför? Går det att arbeta som sjuksköterska om man har atopiskt eksem? Det är några av flera frågor i webbplatsens fråga-svar-funktion.

Den helt nya siten jobbafrisknpf.se Länk till annan webbplats. riktar sig som namnet antyder till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Jag gissar att det är en mycket välkommen site med potential att bli både spridd och använd. Siten förklarar problematiken kring olika NPF diagnoser både när det gäller studier och arbetsliv, ger konkreta råd både till ungdom och vägledare. Här finns också två personporträtt som tydligt klargör både utmaningar och möjligheter med högre studier och arbete för personer med NPF. Siten har högt läsvärde för alla med minsta intresse för NPF-diagnoser, en liten stunds läsning där tror jag ökar kunskapsnivån om NPF hos en majoritet av befolkningen.  

Jobbafrisknpf.se är ett projekt som CAMM i Stockholm gjort på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bakom jobbafrisk.se står Hälsosamt Inträde I Arbetslivet, HINTA, som är ett nationellt nätverk bestående av landets samtliga Arbets- och miljömedicinska kliniker.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600