arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny guide för bättre arbetsmiljö

Patient tränar på att gå med gåbord

Bättre arbetsmiljö i vårdmiljöer, är det ens möjligt att uppnå?
Vi tror att den nya guiden med fokus på säkra personförflyttningar kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Den är dessutom precis lika användbar för arbetsmiljöarbete inom omsorgen, ambulanssjukvården och tandvården.

I december 2022 lanserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) en ny guide för bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Guiden heter Säkra personförflyttningar, en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö. Guiden riktar sig till chefer, medarbetare och skyddsombud inom olika verksamheter.

Vår forskargrupp fick uppdraget att skriva guiden, och den finns nu tillgänglig via en webbsida, Mynak Länk till annan webbplats., som myndigheten har publicerat. Där kan du ladda ner guiden och tillhörande material som kan användas i er verksamhet.

Hämta guiden på Mynak Länk till annan webbplats.

Guiden består av två delar samt bilagor. I den första delen ges en bakgrund till området och förutsättningar som behövs för säkra personförflyttningar. Den andra delen är praktiskt inriktad och beskriver en arbetsprocess.

Illustration av personförflyttning med glidbräda

Vikten av säkra personförflyttningar

I bakgrunden förklaras varför det är viktigt att aktivt arbeta med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och att säkerställa att personförflyttningar kan ske på ett säkert sätt. Tyvärr så är det vanligt att medarbetare inom såväl hälso- och sjukvård som omsorg drabbas av arbetsskador som belastningsbesvär. Det handlar om problem som uppstår i muskler och leder, orsakar smärta och ofta påverkar medarbetarens förmåga att utföra arbetsuppgifter. Den vanligaste orsaken till en belastningsolycka är lyft eller förflyttning, till exempel när man hjälper en vårdtagare med en personförflyttning

Några olika miljöer presenteras där arbetsmoment med personförflyttningar ingår. Här lyfts viktiga förutsättningar för att möjliggöra säkra personförflyttningar. Första delen handlar också om varför och på vilket sätt det systematiska arbetsmiljöarbetet är en så central del av arbetet. Slutligen ges en kort översikt över lagstiftning som berör området.

Vårdare pratar med sängliggande patient

I del två guidas du genom en praktisk arbetsprocess som steg-för-steg beskriver hur arbetet med säkra personförflyttningar kan lyftas till nästa nivå och bli en del av det strategiska och systematiska arbetsmiljöarbetet. Processen följer samma modell som det systematiska arbetsmiljöarbetet och är uppbyggd kring policyer, rutiner, kunskap, samverkan, rollfördelning samt det ständigt pågående arbetet med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Lär dig via webben

Missade du webbinariet när guiden lanserades? Det går att se i efterhand. Se den gärna tillsammans på arbetsplatsen så kan ni också diskutera hur ni vill jobba med säkra personförflyttningar.

Se filmen Lansering av Säkra personförflyttningar - en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen om samlat stöd för patientsäkerhet

Det är väl känt att förutsättningar i arbetsmiljön kan påverka patientsäkerheten. Socialstyrelsen förmedlar kunskap om patientsäkerhet och arbetsmiljö och länkar till den nya guiden.

Samlat stöd för patientsäkerhet Arbetsmiljö och patientsäkerhet Länk till annan webbplats.

Suntarbetsliv har skrivit om vår forskning för säkra personförflyttningar när guiden lanserades. Ta gärna del av artikeln här: ”Ny guide till säkrare lyft i vård och omsorg”.

Använd guiden

Vi hoppas att guiden ska kommer till nytta på olika arbetsplatser och bidra till säkerhet för både medarbetare och vårdtagare, patienter och brukare. Sprid den gärna.

I vår forskning om säkra personförflyttningar implementeras guiden och dess arbetssätt på flera arbetsplatser, vid vårdavdelningar och vårdboenden runt om i Sverige. Studien om säkra personförflyttningar är finansierad av AFA försäkringar och den startar den 1 februari 2023.

Följ vår verksamhetsnära forskning om Säkra personförflyttningar Länk till annan webbplats.

Text: Charlotte Wåhlin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600