arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Varning för chefer som inte stöttar

När chefen inte är stöttande har det dramatiskt negativa effekter på både individer och organisationen. Det visar en ny avhandling av vår psykolog Stefan Blomberg.

”Det var förvånande att det blir så farligt”, säger Stefan.

Varje år riskerar drygt drygt 19 procent av Sveriges arbetsföra befolkning att utsättas för någon form av kränkande särbehandling. För ungefär en tredjedel av dessa handlar det om fullt utvecklad mobbning. Mobbning är ett arbetsmiljöproblem som orsakar svårt lidande för individer och negativa konsekvenser för hela organisationer. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur stödjande ledarskap påverkar mobbning på arbetsplatsen, både vad gäller riskfaktorer för mobbning och effekterna av mobbning.

När stödet saknas kommer människor att fara illa

”Min huvudhypotes fick stöd, att ett stödjande ledarskap skyddar människor och organisationer. Det är bra, men jag förvånades över hur skadligt det blir när nivån av stödjande ledarskap är låg”.

Otydliga roller är sedan länge en väl känd riskfaktor för mobbning på arbetsplatser, men studien visar att risken endast är aktuell vid lågt ledarstöd. Nivån av stödjande ledarskap hänger också direkt ihop med nivån av mobbning. Ju lägre stöd, desto mer mobbning – och vice versa.

Men Stefan Blomberg vill ändå varna för försök till quick fix-lösningar med chefer som plötsligt uppmanas att svara stödjande.

”Ett sådant försök är nog snarare det säkraste sättet för organisationen att bränna ut sina chefer. Det krävs tydliga roller och ett stödjande ledarskap från högsta ledningsnivå och ner genom hela organisationen. När stödet saknas kommer människor att fara illa”.

Blombergs avhandling

En effekt av ett obefintligt eller väldigt lågt stöd är att medarbetares relationsmönster slås sönder. Det blockerar i sin tur kollegornas stöd till varandra, vilket gör utsattheten mer toxisk.

Studien visar också att ohälsa, oavsett vilken typ av ohälsa, är en riskfaktor för mobbning.

”Om ledarskapet inte är stödjande dubblas risken för mobbning för individer med sviktande hälsa”.

Det stödjande ledarskapet handlar om att bygga effektiva interpersonella relationer, men Stefan Blomberg föredrar enklare förklaringar som att fokusera på empati som också omsätts i handling. Att ta människor på allvar, att bry sig, följa hur folk mår, lyssna, ge praktisk hjälp när det behövs och bry sig om det som är viktigt för medarbetaren.

"Det handlar också om att agera etiskt trovärdigt, det vill såga att inte hyckla genom att säga en sak och göra en annan. Men man behöver inte vara världsbäst på det här, det räcker med att man är hyfsat bra", säger han.

Underlaget utgörs av ett stort material från tre arbetsplatser; en statlig myndighet, en kommun och ett privat företag. Alla anställda i organisationerna har fått chansen att svara på 200 frågor vid tre tillfällen under fyra år. Svarsfrekvensen vid varje mätning låg på 70-75 procent.

Ladda ner avhandlingen Beware of Non-Supportive Leaders; Moderating Effects of Supportive Leadership on the Risks and Effects of Workplace Bullying Länk till annan webbplats.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600