arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Kroppen är kroppsarbetarens verktyg

En elektriker arbetar från en kran med händerna högt över huvudet

Om du är kroppsarbetare gör du klokt i att betrakta din kropp som ditt mest värdefulla verktyg. Att lägga lite tid på att fundera över riskerna i arbetet är det bästa du kan göra om du vill undvika skador och smärttillstånd. Det finns tre rörelsemönster som vi vet utgör en särskild risk för skador och smärttillstånd. I den här texten ska jag belysa besvär i nacke, axlar, armar och händer utifrån dessa tre.

Att kroppsarbete påverkar hälsan hos den som kroppsarbetar är självklart för vissa, för andra något man knappt ägnat en tanke. Allt vi gör i vårt liv påverkar vår hälsa, mer eller mindre. Det betyder att du som kroppsarbetar, din arbetsgivare och många fler instanser i samhället behöver ha god kunskap om hur kroppsarbete påverkar hälsan. Här ska jag berätta om några vanliga exponeringar som påverkar nacke, axlar, armar och händer. Exponering är det som medarbetare utsättd för fysiskt och psykiskt i sitt arbete.

Obekväma arbetsställningar

Några exempel på obekväma arbetsställningar är arbete med framåtböjd nacke, böjd eller vriden handled, arbete med händer och armar ovanför axelhöjd. Obekväma arbetsställningar kan enkelt förklaras som arbetsställningar som inte är en avslappnad och neutral kroppsställning.

Exponering är det som medarbetaren utsätts för fysiskt och psykiskt i sitt arbete

Upprepande rörelser

Upprepande rörelser är rörelser som sker återkommande, de repeteras hela tiden och kan vara både snabba och långsamma. Risken för skada påverkas också av hur stort rörelseomfång de repetitiva rörelserna har.

Kraftutveckling

Kraftutveckling innebär att muskler utför en kraftansträngning. Exempelvis att hålla hårt i en hammare vid spikning. Kraftutveckling kan vara hög eller låg, vilket kan vara avgörande för hur stor risken är för att få besvär.

Hur kan vi minska risken från dessa exponeringar?

Dessa tre exponeringar är riskfaktorer för att utveckla besvär i nacke, axlar, armar och händer. En riskfaktorer betyder inte att alla får besvär utan att det finns en risk att drabbas av besvär.

För att komma åt riskfaktorer i arbetsmiljön ska arbetsgivaren arbeta med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet Det innebär helt enkelt att göra riskbedömningar och att åtgärde de risker man identifierat. Det betyder att en arbetsplats som har arbetsuppgifter som innefattar obekväma arbetsställningar, upprepande rörelser och kraftutvecklande också ska riskbedöma de arbetsuppgifterna.

Alla arbetsgivare ska ha en dokumenterad riskbedömning, vilket är lagstadgat. Det kan du läsa om i AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete. Där ska riskfylld exponering vara bedömd och åtgärderna dokumenterade.

En enkel start är att visa detta inlägg för din kollega, din chef, din medarbetare, din HR, din arbetsmiljöansvarig eller andra berörda personer. På det sättet kan ni börja diskutera hur exponeringen ser ut på er arbetsplats.

Fem tips för kroppsarbetare

 • Betrakta dig själv som det viktigaste verktyget i hela verktygslådan och behandla din kropp som något värdefullt.
 • Öka din kunskap om vilka arbetsuppgifter som innebär risk för dig.
 • Lägg in pauser under arbetsdagen
 • Minska tiden du arbetar med någon av de tre ovanstående exponeringarna över tid.
 • Prata med dina arbetskamrater och din chef om vilka åtgärder ni kan vidta.

Text: Sebastian Buck, ergonom

Referenser

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 349. Available from: https://www.sbu.se/349 Länk till annan webbplats.

AFS Belastningsergonomi 2012:2 – länk https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-foreskrifter-afs2012-2.pdf Länk till annan webbplats.

AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 – länk https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf Länk till annan webbplats.


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600