arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Översvämning kan förorena ditt vatten

En översvämmad betesmark

Bor du i ett översvämmat område och har egen brunn är det viktigt att du kontrollerar dricksvattnet. Risken finns att ditt dricksvatten blir förorenat när vatten från översvämningen rinner in i brunnen.

Omfattande snösmältning och regn har skapat höga flöden och översvämningar. Om vatten från en översvämning rinner in i brunnen kan dricksvattnet förorenas av tarmbakterier från djur, gödsel och rester från bekämpningsmedel. Om marken sedan tidigare är förorenad av metaller eller miljögifter kan de också ta sig in i brunnsvattnet.

Om det kommit in tarmbakterier kan man snabbt bli sjuk med kraftiga diarréer och kräkningar. Det kan i sin tur leda till uttorkning särskilt hos små barn och gamla som är känsliga för uttorkning.

Beroende på vilket ämne, i vilken mängd och under vilken tidsperiod det kommit in i brunnen kan det leda till olika hälsoeffekter. Livsmedelsverket rekommenderar följande om det blivit översvämmat där du har din brunn för dricksvatten:

Ett glas vatten
  • Använd inte dricksvattnet till dryck eller i matlagning om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydligt främmande lukt och smak.

Det är viktigt att kontrollera sitt dricksvatten så snart som möjligt, särskilt om små barn dricker av brunnsvattnet.

Många tror felaktigt att man kan koka vattnet för att bli av med alla farliga ämnen. Att koka vattnet tar bort bakterierna men inte metaller, bekämpningsmedel, kväveföroreningar och miljögifter. De finns kvar även efter att vattnet kokats.

Det är alltid fasthetsägaren som har ansvar att kontrollera dricksvatten från egen brunn. Det är också viktigt att regelbundet ta prover på dricksvattnet. Rekommendationen är minst vart tredje år.

Det finns flera åtgärder för att förhindra läckage in i brunnen. Livsmedelsverket har skötselråd för brunnar och tips på olika åtgärder för att säkra dricksvattnet.

Du kan också ta kontakt med miljökontoret i din kommun för mer information.

Text: Ingela Helmfrid, biolog, Med dr

Mer om brunnar Länk till annan webbplats. och vattenprover, Livsmedelsverket

Mer om dricksvatten Länk till annan webbplats. och skötsel av brunn, Livsmedelsverket

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600