arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ta extrem mental belastning på allvar

En man vänder sig från sin dator och ser orolig ut

Vad är utmattningssyndrom och hur ska vi skydda oss från svåra stressjukdomar? Psykiatrikern och psykoterapeuten Jörgen Herlofson reder ut begreppen och menar att vi behöver ta den mentala döden på större allvar.

Psykisk ohälsa utgör nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. Utmattningssyndrom som här kallas UMS är en diagnos som ibland blandas ihop med andra tillstånd relaterade till stress och överbelastning.

Jörgen Herlofson är psykiatriker och en av många som arbetat med att uppdatera kunskapsläget och vidareutveckla kriterierna för utmattningssyndrom.

UMS kan utvecklas vid exponering för svår och långvarig stress utan adekvat återhämtning under minst sex månader och har funktionsbegränsande symtom.

Person ser uppgiven ut vid sin dator

”Det handlar om personer som under lång tid överexploaterat sina resurser, exkluderat väsentligheter i sina liv, tappat bort känslan av mening och tillhörighet vilket ofta leder till problem med självbild och självhat”, säger Jörgen Herlofson och beskriver en slags självbildtraumatisering och en känsla av oförmåga att hantera sin livssituation.

”Ett fullt utvecklat UMS är ett allvarligt tillstånd och en diagnos som inte ska användas vid mer kortvariga stressbetingade besvär”, säger han.

Bland de svårast drabbade finns ofta en personlighetsaspekt indragen. Det är människor som har svårt att sätta gränser och svårt att hitta återhämtning. Därför anser Jörgen Herlofson att chefer ska sätta gränser och ta tag i medarbetare som uppenbart arbetar alldeles för mycket.

”Vi måste lära oss att hålla oss till rimliga arbetstider”, säger han.

Jörgen Herlofson anser att vi generellt sett har hyfsade fysiska arbetsmiljöer i Sverige, men tycker att vi underskattar den extremt intensiva mentala belastningen som många av oss utsätts för idag.

”Jag tycker att den mentala döden är att betrakta som lika illa som utslitna kroppsdelar som inte längre fungerar”, säger han och önskar mer fokus på den psykiska belastningen

Text: Sara Loftås

Fakta om utmattningssyndrom

 • Person som exponerats för svår och kångvarig stress utan adekvat återhämtning
 • Dramatisk inledning, plötsligt hittar personen inte till jobbet längre, eller kör runt i en rondell och kommer inte ihåg hur man tar sig ur den, kan inte ta sig ur sängen längre.
 • Medicinska symtom på kronisk stress under lång tid
 • Hjärntrötthet
 • Ökad stresskänslighet
 • Kognitiva exekutiva problem, ”brain fog”
 • Trötthet som inte kan vilas bort
 • Irritabilitet
 • Nedstämdhet, depression
 • Ljud- och ljuskänslighet
 • Tappar förmågan att göra flera saker samtidigt
 • Allehanda kroppsliga symtom
 • Sitter i länge och är mycket funktionshindrande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600