arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Molnet omkring dig

Varje människa omges av ett unikt moln av kemiskt aktiva ämnen vilket förändrar den kemiska sammansättningen av inomhusluften. Ett nyligen genomfört experiment visar att människor är kraftfulla mobila källor till gasfomiga utsläpp från andning och hud. Närvaron av dessa osynliga moln kan ha effekter på människors hälsa.

Det är inte bara stämningen som kan förändras när en ny människa kommer in i rummet. Varje enskild person är dessutom omgiven av ett unikt moln av kemiskt aktiva ämnen som förändrar den kemiska sammansättningen av inomhusluften. Den här mänskliga oxidationen uppstår när organiska molekyler som finns på huden reagerar med små ozonpartiklar i luften, i vilket rum som helst. Ett nyligen genomfört experiment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utfört av forskare från Max Planck Institute for Chemistry i Mainz avslöjade att när det finns en liten mängd ozon i luften, interagerar det starkt med organiska molekyler som utsöndras av mänsklig hud. Det leder i sin tur till bildandet av mycket reaktiva hydroxylradikaler. Dessa aktiva oxidanter framkallar i sin tur kemiska reaktioner i inomhusluften med hittills föga kända konsekvenser.

Hydroxylradikalers förmåga att oxidera föroreningar är välkänd, men en nyligen genomförd studie har avslöjat en överraskande ny källa till dessa mycket reaktiva arter: människor. Forskare fann att när människor exponerades för ozon i en klimatkontrollerad kammare fanns höga koncentrationer av hydroxylradikaler. Nyckeln till detta mänskligt bildade oxidationsfält är ämnen som bildas när ozon reagerar med hudoljan skvalen och sedan genererar hydroxylradikaler effektivt genom gasfasreaktion med ozon.

Närvaron av detta osynliga jetmoln kan också ha en dold effekt på människors hälsa. Kemiska utsläpp från material och möbler har testats endast i laboratorieförhållanden utan närvaro av människor. Men molnet av kemiskt aktiva molekyler som omger oss, till följd av reaktioner med ångor från möbler, mattor eller rengöringsmedel, kan också leda till uppkomsten av nya skadliga ämnen som tester ännu inte har upptäckt. Det är viktigt att notera att storleken och koncentrationen av fältet av mänskliga oxidanter beror på ventilationen i rummet och ozonhalten i luften.

I ett typiskt vardagsrum förblir oxidationsfältet nästan intakt och kemiskt aktiva ämnen ackumuleras med tiden, särskilt nära golvet. På ett kontor med takfläktar är de däremot mer fördelade i rummet. Luftkvaliteten inomhus är en viktig faktor när det gäller hälsa och välbefinnande. Européer och nordamerikaner tillbringar i genomsnitt 90 procent av sin tid inomhus, så nyckeln är att förstå källorna och de viktigaste mekanismerna för att rena inomhusluften. Detta experiment avslöjar att människor är en kraftfull mobil källa till gasformiga utsläpp från andning och hud, såväl som primära och sekundära partiklar, och att dessa utsläpp kan ha en betydande inverkan på luften vi andas.

Text: Ivan Kozyatnyk, kemist AMM linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600