arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Helen - en viktig resurs för Jordbruksverket

Helen Karlsson, både köttbonde och professor i miljökemi
Helen Karlsson med några av gårdens djur.

Helen Karlsson kan knappast dölja sin breda kompetens. Det räcker att se hennes händer för att förstå att hon är bonde. Att hon dessutom har en respektingivande karriär i den akademiska världen blev en kunskapskompott som blev svår för Jordbruksverket att motstå.

Helen Karlsson, miljökemist hos oss på Arbets- och miljömedicin i Linköping berättar om ett samtal från regeringskansliet. Hon avfärdade det som ett skämt. Då kom i stället ett mejl med frågan om hon kunde tänka sig en plats i Jordbruksverkets styrelse. Önskemålet var en inte alltför ung kvinna, med akademisk bakgrund och erfarenhet av jordbruk.

"Ja, jag får väl medge att det lät som en beskrivning som stämmer väl in på mig", säger Helen Karlsson som har livslång erfarenhet av jordbruk, är utbildad i animalieproduktion och ekologiskt jordbruk. Tillsammans med sin bror har hon tagit över föräldragården som drivs ekologiskt. Dessutom har hon en akademisk karriär som adjungerad biträdande professor i arbets – och miljömedicin.

För Helen Karlsson är det inga konstigheter. Det går en rak linje från den första lantbruksutbildningen under gymnsieåren till professuren.

”Vårt jordbruk har varit fritt från bekämpningsmedel och konstgödsel i 30 år. Att vi kan driva jordbruket på det sättet underlättas av att vi har köttproduktion med frigående djur samt hästuppfödning.

Helen Karlsson hästuppfödare och professor i arbets- och miljömedicin
Helen Karlsson med en av sina nordsvenska avelshästar.

”Jag har funderat mycket kring det här med konstgödsel och bekämpningsmedel, både som lantbrukare och i min akademiska yrkesroll. Eftersom jag kan mycket om kemikalier föll det sig naturligt med ett ekologiskt tänk”, säger hon.

Hon menar att det är viktigt att vi har fungerande och effektiva jordbruk och hon värnar om landsbygden och om den jordbruksmark vi har kvar.

”Vi ska inte bebygga jordbruksmark med lagerlokaler och liknande. Som tiderna ser ut nu måste vi jobba på vår självförsörjningsgrad”, säger hon.

Hon nämner de svårigheter dagens bönder har med att få lönsamhet i sin verksamhet bland annat på grund av höga bränslepriser, klimatförändringar och dåliga ekonomiska förutsättningar vid arvskifte. Många bönder tvingas idag att ta andra arbeten vid sidan av jordbruket.

”Här har Jordbruksverket en viktig roll i att underlätta och stödja våra livsmedelsproducenter”, säger Helen Karlsson. Som konsument kanske man inte har förstått att ett jordbruk som inte står på egna ben kommer drabba oss alla”.

”Jag känner mig inspirerad och hoppas kunna bidra på ett väsentligt sätt till Jordbruksverkets verksamhetsområden”, säger Helen Karlsson.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600