arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny forskning om riskerna med 3D- skrivning i metall

En kvinna blåser med full kraft  i spirometrimätare.

Årets sista blogginlägg handlar om helt ny forskning från oss på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Vi berättar om en nyligen publicerad forskningrapport rörande risker som finns i arbetsmiljöer med 3D-skrivning av metallprodukter.

3D-skrivning, eller dess mer korrekta namn additiv tillverkning, utgör en rad spännande tekniker som tros utgöra en viktig grundbult för framtida industri.

I denna nya vetenskapliga artikel skriven av yrkeshygieniker Maria Assenhöj med handledare och kollegor så undersöktes arbetsmiljön hos åtta olika företag som sysslar med additiv tillverkning i metall. Det gjordes mätningar av mängden damm, metaller och partiklar i luften. På arbetstagare som i arbetet blir utsatta för damm, metaller och partiklar i luften tog forskarna urinbrov och gjorde lungfunktionsundersökningar. Samma sak skedde med en grupp arbetskamrater som inte varit utsatta för damm och partiklar.

Ett föremål tillverkad genom 3D-skrivning i metall
Ett föremål tillverkad genom 3D-skrivning i metall

Generellt sett var halterna av damm och metaller i luften låga, men vissa specifika arbetsuppgifter gav en betydlig högre halt av damm och metaller. Samma sak återkom även vid analyser av metaller i arbetstagarnas urin där vissa hade högre halter baserat på trolig exponering vid vissa moment. Partikelmätarna visade sig vara bra för att identifiera riskfyllda arbetsmoment som kan åtgärdas med bra effekt.

Arbetstagare som jobbade med nickel-kobolt eller rostfritt stål visade högre halter av en markör för effekter på njurarna. Arbetstagare som istället arbetade med titan uppvisade en potentiell ökad inflammation i luftvägarna.

En modell av människans överkropp där de inre organen syns

Studien bidrar med en ökad kunskapsnivå kring hur arbetsmiljön ser ut på företag som använder additiv tillverkning i metall. Därtill bidrar studien med insikter om vilka risker det kan finnas i form av effekter på njurar och luftvägarna, men olika beroende på vilket material som används.

Här kan du läsa hela studien Occupational exposure and health surveys at metal additive manufacturing facilities Länk till annan webbplats.

Text: Stefan Ljunggren, Certifierad Yrkes- och Miljöhygieniker.

Christmas tree

Vi som bloggar gör ett uppehåll över julen och nyår men återkommer igen den 4 januari 2024.

God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi på AMM i Linköping!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600