arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vitsen med systematiska nyårslöften

två händer som håller tomtebloss
foto:pixabay

Ett nytt år innebär ny möjligheter och ofta nya mål. I mötet med det nya året slog det mig -Den entusiastiska avgivaren av nyårslöften kan dra lärdomar av den som arbetar med systematiska arbetsmiljöarbete och vice versa.

Det vi ofta gör på det personliga planet vid årsskiftet påminner lite om hur vi arbetar för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets bild för systematiskt arbetsmiljöarbete avbildar en cirkel med fyra moment: Identifiera risker, bedöma risker, besluta om åtgärd samt kontrollera och följa upp. Momenten är sammankopplade i en process och när man har följt upp börjar man återigen inventera nuläget och riskerna. Principen är applicerbar i alla möjliga typer av arbetsmiljöer och kanske också i privatlivet.

Grafik som visar systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-hjulet. Källa: Arbetsmiljöverket

Att summera och utvärdera det som varit faller sig naturligt vid årets slut. Årskrönikor om vad som hänt detta år och analyser om hur det påverkar framtiden florerar i media. Jullovet kanske också gav ett avbrott och möjligheten att stanna upp och reflektera. Vi utvärderar nuläget och i vissa fall stannar vi där.

Samtidigt är det inte ovanligt att just nyår är startpunkten för beslut om en förändring. Man kanske investerar i ett nytt gymkort, lovar sig själv att promenerar varje dag, inte äta godis eller andra nyårslöften.

Riskbedöm för rätt åtgärd

För att nå ett mål beslutar man om en åtgärd. Förhoppningsvis är beslutet om åtgärd förankrad i vår analys av nuläget. Men det händer att beslut tas för att åtgärden anses vara bra eller för att målet är positivt Det är inte nödvändigtvis detsamma som det bästa för dig just nu, den åtgärd som för dig närmare din målbild eller som du har stört chans att lyckas med.

I stället för att sluta att äta godis skulle du kanske behövt planera in tid för återhämtning. Företag kanske putsar lite på ytan istället för att göra de kostsamma åtgärder som egentligen skulle behövas. Sammantaget behöver man inventera och analysera var man står idag för att kunna ta välavvägda beslut om vad man ska göra imorgon.

Vikten av motivation

Vad sporrar dig till att göra en förändring? Datumet som tydligt markerar ett nytt år kanske får dig att reflektera över nuläget. En livshändelse, en olycka eller sjukdom hos dig själv eller någon i din närhet. Nyvunnen kunskap om risker eller förändring hos någon annan kan få oss att stanna upp och utvärdera vad som är bra och vad som är dåligt, vilka risker man utsätter sig för och vad det kan leda till. Det kanske växer fram en målbild över hur man skulle vilja att livet såg ut.

En viktig nyckel för att lyckas med förändring är att se vinsten med förändringen. Att börja göra något på ett nytt sätt kräver alltid lite mer tid och energi än att göra som man alltid gjort. I arbetslivet förhåller man sig också till förändringar som någon annan beslutat om, kanske i syfte att effektivisera verksamheten eller förhindra ohälsa. Motivationen till att vara del av förändringen ökar när man ser nyttan av åtgärderna.

En viktig nyckel för att lyckas med förändring är att se vinsten med förändringen.

Att följa upp åtgärder en viktig del för att lyckas med en förändring. Nästa nyårsafton kanske du konstaterar att det gick ganska dåligt med förra årets nyårslöften. När slaskvädret obarmhärtigt piskade dig i ansiktet stannade du inne. I mitten av februari blev det lugnt på gymmet, trängseln bland svettiga kroppar ersattes av en gymlokal utan köer till maskinerna och det där godiset du gömde längst in i skåpet blev trots allt uppätet. Eller kanske har du helt enkelt glömt vad du bestämde dig för.

Små steg mot framgång

Det blir lätt att vi tar i för mycket, det blir allt eller inget. Ofta är det de små men uthålliga stegen som är vägen till framgång. Det är också lämpligt att göra en tidigare uppföljning, kanske fråga dig om det verkligen var den förändringen som du bäst behövde just då. Fundera över om förändringen var lagom stor utifrån de förutsättningar du har.

Då förändring kräver tid och energi kan stöd vara essentiellt för att lyckas. Att ständigt lägga till aktiviteter fungerar inte i längden och att börja med något nytt kan ofta innebära att vi måste prioritera bort något annat.

bilden visar en persons ben med träningsskor på väg framåt
foto: pixabay

Jag hoppas att jag inte tagit död på entusiastiska nyårslöften utan istället gett inspiration att jobba mer systematiskt med inventering av nuläget, med väl avvägda mål och en strukturerad uppföljning.

Att hålla fokus på vinsten med förändringen är en nyckel att lyckas med förändringsarbetet – detta gäller arbetsledaren såväl den blivande gymbesökaren.

Lycka till!

Texten är skriven av Elisabeth Lindberg, överläkare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600