arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Att bygga en etisk infrastruktur

Två män med bygghjälm skrattar mot varandra

Det finns metoder för att bygga en etisk infrastruktur på arbetsplatser. För att lyckas krävs det att organisationens högsta chefer aktivt står bakom och främjar det formella systemet.

I maj 2023 skrev jag om begreppet etisk infrastruktur här på bloggen. Det är ett relativt nytt och användbart begrepp som handlar om en central aspekt för både företag och organisationer. Begreppet introducerades för några år sen av den norska forskaren Kari Einarsen.

Jag vill på nytt återkomma till begreppet och dels visa en användbar figur för att lättare förstå hur en etisk infrastruktur byggs upp, dels peka på vikten av chefernas agerande för en fungerande etisk infrastruktur.

En etisk infrastruktur består av flera delar som tillsammans samverkar i att främja etiska beteenden och motverka oetiska beteenden i en organisation. Den totala effekten av en etisk infrastruktur kallas för etisk effektivitet.

En figur som visar hur formella och informella system relaterar till det organisatoriska klimatet.ka
Uppbyggnaden av en etisk infrastruktur

Den etiska infrastrukturen kan förstås som flera cirklar eller lager, som omsluter varandra, inifrån och ut. För att uppnå en hög etisk effektivitet krävs en inre kärna som består av organisationens formella system rörande etiska och oetiska beteenden i organisationen. Det kan handla om värdegrund, arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy, ledningspolicy, likabehandlingspolicy och rutiner för att motverka diskriminering och kränkningar. Dessa formella system behöver vara utformade och upprättade på ett sådant sätt att de verkligen används och efterlevs. Det säkras genom att organisationens högsta chefer, aktivt och tydligt står bakom och främjar det formella systemet. Det är alltså särskilt viktigt att den högsta ledningen föregår med gott exempel i de frågor som det formella systemet tar upp. Å andra sidan, om den högsta ledningen inte står bakom och främjar det formella systemet så signalerar det cynism och hyckleri, vilket leder till motsatt effekt.

Nästa cirkel består av det informella systemet vilket handlar om de värderingar som främjas i organisationen. Det handlar också om det förtroende och den tillit som byggs upp i organisationen när det inre, formella, systemet används. Genom att använda det formella systemet på så sätt att den högsta nivån av chefer, och alla andra chefer, på olika sätt visar att systemet är viktigt och trovärdigt så byggs värderingarna in i organisationen. Över tid innebär det att förtroendet för organisationen och dess företrädare ökar. Det innebär att när problem uppstår, till exempel en svårare konflikt, så finns det en tillit till organisationens vilja och förmåga att lösa problemen på ett sakligt och respektfullt sätt. Ett sådant förtroende kan vara helt avgörande för möjligheten att lösa svåra problem på ett bra vis. Å andra sidan, om de värderingar som främjas av det inre formella systemet och dess tillämpning är hyckleri och cynism kan vi inte förvänta oss goda förutsättningar att lösa eller minska problem med oetiska beteenden.

Den yttre cirkeln handlar sedan om det organisatoriska klimat som långsiktigt byggs upp i organisationen. Det kan till exempel handla om vilket samarbetsklimat som etableras. I en än vidare mening handlar det slutligen om vilken kultur som långsiktigt kommer att utmärka organisationen, alltså det som vi brukar säga ”sitter i väggarna”.

Text: Stefan Blomberg, fil dr och legitimerad psykolog.

Mer läsning för den som vill:

Tidigare blogginlägg om etisk Länk till annan webbplats. infrastruktur

Einarsen, K (2018). Ethical infrastructure, workplace bullying, and whistleblowing: Combating unethical behavior in organizations. Faculty of Social Sciences, University of Stavanger. PhD.

Einarsen K, Mykletun RJ, Einarsen SV, Skogstad A, Salin D. (2017). Ethical infrastructure and successful handling of workplace bullying. Nordic Journal of Working Life Studies, 7(1), 37–

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600