arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ergonomins hemlighet – Tre pusselbitar som ger bättre kroppshälsa

Tre pusselbitar med texten Människan Teknik och Organisation

Ergonomi handlar inte enbart om att ha rätt stol, lyfta rätt eller ha en bra hållning. Ergonomi definieras som samspelet mellan människa, teknik och organisation. Dessa tre komponenter måste samverka för att chefer och medarbetare ska kunna arbeta förebyggande mot arbetsrelaterade skador.

År 2022 drabbades 2836 personer av arbetsskada på grund av ergonomiska belastningsfaktorer samt 3655 personer av arbetsskada på grund av organisatoriska och sociala faktorer. Det betyder att ergonomiska belastningsfaktorer och organisatoriska och sociala faktorer toppade arbetsskadestatistiken för 2022 (1).

Människa

Bakom varje person på jobbet finns en människa som utför olika uppgifter. Inom ergonomi tittar vi på allt från hur vår kropp fungerar när vi arbetar till hur vi tänker och reagerar på olika situationer. Det handlar om att se till att både våra kroppar och våra tankar trivs på jobbet. För att skapa en arbetsmiljö där människor mår bra måste vi tänka på hur människan passar in i helheten.

Teknik

Tekniken utvecklas snabbt och kan hjälpa oss att arbeta bättre. Inom ergonomi handlar det om att använda teknik på ett sätt som inte sliter onödigt mycket på kroppen. Den rätta tekniken kan också göra oss mer effektiva och minska risken för misstag. Men för att tekniken inte ska orsaka problem måste den passa in i det stora pusslet.

Organisation

För företag och organisationer handlar ergonomi om att skapa en arbetsmiljö där människor kan vara friska och säkra. Det betyder att arbetsuppgifter, ledarskap och sättet vi kommunicerar måste planeras på ett smart sätt. Det är viktigt att ha regler och stöd för att se till att alla har det bra på jobbet. Så arbetsuppgifterna och organisationen måste passa in i helheten.

Ett fotomontage visar smärta som strålar ut från rygg och nacke på person som arbetar framför skärm.

För att göra arbetsplatsen hälsosam och trivsam måste alla tre delar - människa, teknik och organisation - samverka. Oavsett vilken roll du har är det dags att börja pussla ihop dem för att göra arbetslivet bättre och mer produktivt. Där det finns människor som arbetar, teknik som används och en organisation som styr behöver vi vara uppmärksamma på ergonomiska risker. Det är då viktigt att utvärdera riskerna, vidta åtgärder och följa upp arbetsmiljöarbetet noggrant.

Text: Sebastian Buck Ergonom, Leg. Fysioterapeut, Doktorand

Referenser

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01 – Arbetsskador 20 Länk till annan webbplats.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600