arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmiljö vid hybridarbete

En man sitter framför sin laptop och jobbar med en hund i knät.

Efter pandemin har det blivit vanligare med hybridarbete. Det innebär att kontorsanställda och tjänstemän är på arbetsplatsen några dagar i veckan och övrig tid på distans, vanligtvis hemma. Många önskar också sådana individuella och flexibla lösningar.

Chefen tar ställning till om hybridarbete är lämpligt och i vilken omfattning det kan ske. Oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller i hemmet så har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön.

Chefen och medarbetaren kan identifiera risker i arbetet där hänsyn tas till psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön. Det är viktigt att komma ihåg att värdera såväl den mentala som den fysiska arbetsbelastningen. Det är också viktigt att tänka igenom vilka krav som ställs under arbetsdagen och under hela arbetsveckan, kopplade till olika arbetsuppgifter.

En forskargrupp vid Linköpings Universitet har sammanställt forskningsbaserad kunskap om den betydelse ledarskap kan ha för medarbetares välbefinnande och arbetsprestation när arbetet genomförs på distans hemifrån. Sammanställningen visar att själva ledarskapet har ett samband med medarbetarnas välbefinnande vid distansarbete hemifrån. Våra chefer är viktiga för vår arbetsmiljö.

Bra ledare

Forskarna identifierade sex ledarbeteenden som centrala vid distansarbete hemifrån. Dessa ledarbeteenden handlar om att ledaren:

 • kommunicerar och främjar teknikanvändning för kommunikation
 • regelbundet stämmer av, återkopplar och styr mot verksamhetsmål
 • visar tillit till medarbetaren och ger självständighet
 • visar stöd och empati
 • uppmuntrar och främjar hälsa
 • anpassar utifrån medarbetares behov och håller samman arbetsgruppen

Risker vid hybridarbete

Det finns flera utmaningar med hybridarbete. Det finns en risk att det vardagliga stödet från både kollegor och chef minskar. Det krävs att arbetsgruppen hittar nya arbetssätt för att stärka samarbetet. Det kan bli otydligt hur samordning av arbetsuppgifter ska fungera och hur rutiner ska tillämpas i arbetsvardagen.

När vi arbetar på distans finns även en risk att förlora den motivation och energi som kommer av att arbeta tillsammans med kollegor. Det kan också vara svårare att upprätthålla de sociala relationerna på en arbetsplats.

Att utforma en god arbetsmiljö i hemmet kräver lite eftertanke. De flesta av våra hem är inte utformade som en arbetsplats där hänsyn tas till ergonomin och behov av att kunna jobba ostört. När du arbetar hemma, strukturera och prioritera arbetsuppgifter, bestäm när dagen börjar och slutar. Se också till att få rörelsevariation under arbetsdagen, variera mellan att sitta, stå och gå. Via företagshälsan är det ofta möjligt att få hjälp med översyn av ergonomi och att göra en riskbedömning.

Charlotte Wåhlin, biträdande professor, ergonom.

Lästips:

Ledarskap som främjar medarbetares välbefinnande och arbetsprestation vid distansarbete hemifrån: en systematisk kunskapsöversikt Länk till annan webbplats.. Författare: Daniel Lundqvist och Andreas Wallo. Helix rapport 22:001.

Arbetsmiljöverket: Distansarbete påverkar arbetsmiljön Länk till annan webbplats.

Prevent: Hybridkontoret och arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Suntarbetsliv: Hybridarbete: både möjligheter och utmaningar Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600