arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Friska arbetsplatser belastar rätt

Under åren 2020 till 2022 pågår EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Olika teman har lyfts fram varje år med målsättningen att öka kunskapen om hur belastningsbesvär bland medarbetare kan förebyggas på arbetsplatser inom olika branscher.

Första året handlade temat om manuell hantering, att lyfta och bära saker och ting, andra året om riskfyllt stillasittande arbete och tredje året har fokus varit på arbete med människor med säkra personförflyttningar inom hälso-och sjukvård samt omsorg.

Ansvariga för kampanjen

I Sverige har EU-projektet koordinerats av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och de har genomfört projektet tillsammans med arbetsmarknadens parter; Arbetsmiljöverket, fackliga organisationer, Svenskt näringsliv, Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent.

Inspektioner av Arbetsmiljöverket 2022

Varje år har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner med dessa teman i fokus för att granska hur arbetsgivaren arbetar med frågorna, om riskbedömningar och relevanta åtgärder genomförs. I år genomfördes inspektioner vid 1300 arbetsplatser inom vård och omsorg med fokus på riskerna vid personförflyttningar.

Resultaten visar att nästan var tredje arbetsgivare brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar. Inom slutenvården är det nästan hälften som fått påtalade brister. Det är framför allt det förebyggande arbetet som har stora brister där riskbedömning vid personförflyttningar saknas.

Det finns en hel del att önska av arbetsplatser för att arbetsskador ska kunna förebyggas bland vårdpersonal. Arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön för att säkerställa rätt belastning att förebygga arbetsskador, gärna i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Organisering av arbetet har stor betydelse för att personförflyttningar ska bli säkra för både vårdpersonal och patienter/brukare.

Vad är rätt arbetsbelastning?

Men vad innebär egentligen att friska arbetsplatser belastar rätt? Vad är rätt och arbetsbelastning, för vem och vad gör vi varje dag på jobbet? Vad som är lagom och rätt arbetsbelastning för oss är beroende av vilka arbetsuppgifter vi har och vilket stöd vi har. Likaså vilka förutsättningar vi har med vår hälsa, ålder och kompetens. Hur du belastar och rör på dig under arbetsdagen spelar roll för din hälsa. Fundera gärna på följande frågor:

 • Vilken typ av arbete har du?
 • Vilken typ av arbetsbelastning utsätts du för fysiskt och mentalt på jobbet?
 • Har du primärt ett stillasittande, ett rörligt eller ett fysiskt tungt arbete?
 • Har du möjlighet att skapa variation i arbetet
 • Kan du få återhämtning under arbetsdagen?

Oavsett vilken typ av arbete du utför så rekommenderar jag att din chef, du och dina arbetskamrater utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kartlägga och beskriva arbetsinnehåll, arbetsbelastning och identifiera eventuella risker i arbetet. Värdera både den mentala och den fysiska arbetsbelastningen. Ha fokus på det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, att arbetet ska vara hållbart.

Läs mer om hur ni kan jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet på Arbetsmiljöverkets webbsida: www.av.se Länk till annan webbplats.

Ta del av webbinarium från 2022

Den 28 oktober sändes ett webbinarium om säkra personförflyttningar som summerar resultatet av inspektionerna 2022. Vi berättar också om den kommande guiden för säkra personförflyttningar och en panel reflekterar över olika frågor. Webbinarium 28 oktober: Säkra personförflyttningar 2022 Länk till annan webbplats.

Den 11 november sändes ett webbinarium som summerar kampanjens tre år. Många intressanta diskussioner och föredrag där bland annat professor Mai-Lis Hellenius pratar om betydelsen av minskat stillasittande och vardags rörelser. Webbinarium 11 november: Kampanjavslut: friska arbetsplatser belastar rätt Länk till annan webbplats.

Ny guide om personförflyttningar

För er som arbetar inom hälso och sjukvård, ambulansvård och omsorg vill vi tipsa om ett lanseringsseminarium där vi tillsammans med Myndigheten för arbetsmiljökunskap presenterar en ny guide: Säkra personförflyttningar – en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö.

Läs mer om guiden och anmäl dig till webbinariet som äger rum den 14 december kl 15.00-15.30. Info och anmälan: lanseringswebbinarium 14 december Länk till annan webbplats.

Läs mer om pågående forskning: sakrapersonforflyttningar.se

Texten är skriven av Charlotte Wåhlin, ergonom.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600