arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

En god natts sömn

Att sömnen är viktig för vår hälsa förstår vi alla. Men ny forskning visar att det inte riktigt är så enkelt som att ökat buller från olika trafikslag ger ökade sömnstörningar. Enligt studien är vi mer känsliga för flygbuller än för buller från andra trafikslag. Det är alltså inte enbart den faktiska ljudnivån som är avgörande, utan också vilken sorts buller det handlar om.

Att alltid sova för lite eller att ihållande bli väckt ur sömnen har kopplats till negativa hälsoeffekter som övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och sämre kognitiv förmåga men också till en ökning av antalet dödsfall.

I en nyligen publicerad studie har en forskargrupp gjort en så kallad meta-analys kring hur buller från olika trafikslag kan ge störd sömn. Metaanalys innebär att man sammanställer data från en större mängd studier för att få en översyn.

Studien visade att om ljudnivån ökade med 10 decibel nattetid så ökar risken att få kraftigt störd sömn med:

  • strax mer än det dubbla för flygtrafik
  • två och en halv gånger för vägtrafik
  • nästan tre gånger för spårtrafik.

Tio decibel motsvarar en faktisk ökning av ljudets styrka med cirka nio gånger.

Studien visar också på att en större andel individer får sömnproblem från flygtrafik vid lägre ljudnivåer än för de andra trafikslagen. Gränsvärdet för buller vid bostäders fasader ligger på 55 decibel. Men vid en alltså tillåten ljudnivå på 55 decibel nattetid uppger 35 procent av befolkningen att flygtrafiken ger kraftigt störd sömn. Som jämförelse är samma siffra för trafikbuller strax under 10 procent och för spårtrafik 10procent. Forskarna pekar även på att Världshälsoorganisationen troligen underskattat risken för just flygbuller i en liknande tidigare studie 2018.

Summerat ger den nya studien ökad kunskap kring hur buller från olika trafikslag kan ge ökade sömnbesvär vilket är kopplat till allvarliga hälsoeffekter. Detta är viktigt, inte minst inom tätbebyggda områden där speciellt vägtrafik kan vara relativt högt på vissa platser.

Länk till artikel:

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/epdf/10.1289/EHP10197 Länk till annan webbplats.

 

Texten är skriven av Stefan Ljunggren, Certifierad yrkes- och miljöygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600