arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny forskning - kopplingen mellan luftvägsexponering och hjärt- och kärlsjukdom

Kor på äng framför industrier

I ny forskning har vi tillsammans i ett nationellt konsortium visat på risker med långvarig exponering för luftföroreningar för hjärt- och kärlsjukdom.

SCAPIS-miljö heter ettt nationellt samarbete där forskare från arbets- och miljömedicinska kliniker, SMHI samt andra enheter tillsammans undersöker hur miljöfktorer inklusive luftföroreningar och buller påverkar utfall i den stora svenska SCAPIS-kohorten.

I en nyligen publicerad studie så har vi visat att, den i internationell jämförelse låga, exponeringen för olika luftföroreningar i Sverige mellan 2000-2018 ej hade en koppling till ett totalt mått för förändringar i hjärtats blodkärl, så kallade plack.

Däremot fanns en koppling till tidiga förändringar och mer känsliga plack i hjärtats blodkärl. Dessa är starkt kopplade till framtida problem med exempelvis hjärtattack varvid vår forskning bidrar med en viktig pusselbit att bättre förstå riskerna med luftöforeningar.

Artikeln finns att ladda ner gratis på:

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(24)00136-9/fulltext#secsectitle0100 Länk till annan webbplats.

 

Grafiskt abstrakt från studien (Edlund et al, Atherosclerosis 2024)

Grafiskt abstrakt från studien

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Kontakt

  Porträtt av Stefan Ljunggren
  Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin