arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

SCAPIS-miljö

Arbets- och miljömedicin är en part i det nationella forskningssamarbetet SCAPIS-miljö som undersöker hur luftförorenignar och buller påverkar utfall i den stora svenska SCAPIS-kohorten.

SCAPIS är en stor svensk kohort med 30 000 medelålders svenskar från Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå. I SCAPIS-miljö modelleras exponeringen för luftföroreningar och buller mellan år 2000 till 2018. Denna modellering sker ytterst detaljerat och ger att varje person i SCAPIS kan få en personlig exponering för åren uträknad. Denna ligger sedan till grund för undersökningar mot utfall genomförda i SCAPIS.

Kartbilder

Illustrativa kartor från studien för luftvägsexponeringen finns att ladda ner fritt via svensk nationell dataservice: https://doi.org/10.5878/btxv-v698 Länk till annan webbplats..
Vid publicering ange källa: Luft- och bullerkartor för SCAPIS-miljö

Vetenskapliga publikationer

Kontakt

Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin