arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Per- och polyfluorerade substanser (PFAS)

Per- och polyfluorerade substanser (PFAS) utgör en stor grupp substanser som är vitt spridda i miljön och kan påverka människor negativt.

Arbets- och miljömedicin forskar om hur människor exponeras för PFAS (exponeringsvägar) men även hur halter av PFAS i kroppen kan kopplas samman med olika utfall eller sjukdomar (effekter). Pågående projekt finansieras av Naturvårdsverket via den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI).

Hälsorelaterad miljöövervakning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Porträtt av Ingela Helmfrid
Ingela HelmfridBiolog, projektledareArbets- och miljömedicin
Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin