arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Dålig stämning på jobbet

Upprörd person med lång fläta

Det finns tusen sätt att förstöra den goda stämningen på en arbetsplats. Vad är det då som skiljer nedbrytande gnäll från konstruktiv kritik? En del säger att de som gnäller är inte intresserade av att delta i någon lösning.

Finns det då arbetsplatser som är helt befriade från missnöje och gnäll? Ja, det kan vara så att det finns en bra feedback-kultur som rensar ut gnäll på ett tidigt stadium. Eller också kan det finnas en tystnadskultur där ingen vågar utrycka någon som helst kritik. Detta säger Linus Jonkman till Chefstidningen.

Arg person

Människor som får negativ feedback tappar ofta lusten att jobba. I Chefstidningen berättar Eva Hamboldt att när någon säger att man vill ge dig feedback triggar det direkt din hjärnans hotsystem. Man upplever att man sitter i en utsatt situation, en sårbar sits. Även om vi är hårdbarkade så kommer negativ feedback att påverka glädje och lust och hur vi fungerar på jobbet. Hur ska man då göra istället? Hamboldt pratar om att omvandla det till ”meningsfulla samtal” där man istället sitter bredvid varandra, på samma sida av bordet, och ställer sig frågan ”Vad är det som har hänt? Hur ska vi hantera det här så att det blir bra för alla?

Det finns en sak som ofta utmärker missnöjda medlemmar i ett team: De har sökt en chefstjänst som de inte har fått.

Några mindre bra sätt att hantera den missnöjde är att förhålla sig passiv och undvika den här personen, eller tvärtom, bli provocerad och irriterad. I stället kan man utnyttja det som kallas kontrollfokus. Externt kontrollfokus innebär att man fokuserar på externa/yttre faktorer medan internt kontrollfokus handlar om att man söker efter de faktorer man själv kan påverka. Det är bra om chefer och medarbetare kan flytta fokus från externt till internt kontrollfokus. Det vill säga att fråga sig vad kan jag eller vi själva göra för att det ska bli bättre?

Arg person pekar

Ibland bli förstås problemen så stora så det ger upphov till en konflikt. Och att undvika en konflikt leder inte sällan till mer bråk. Det säger Thomas Jordan, konfliktsforskare till Chefstidningen. Konflikter uppstår alltid, i alla organisationer. För en chef handlar det om att ta reda på vad konflikten handlar om. Finns det ouppfyllda önskemål från olika parter. Om jag som chef drar mig för att agera kan man fråga sig: Vad är jag orolig för? Vad är det som är obehagligt i detta? Vad är det värsta som kan hända?

Om inte konflikten påverkar verksamheten på ett påtagligt sätt kan det vara klokt att ligga lågt. Men, om det tvärtom blir utbredd dålig stämning och påverkar den psykosociala arbetsmiljön har chefen ett arbetsmiljöansvar och måste agera.

Chefstidningen publicerad 2022-06-15

Text: Bengt Ståhlbom

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600