arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljöpris för vattenrening i Kenya

Bristen på rent vatten är ett globalt problem som trots insatser ökar i omfattning. AMM:s medarbetare kemisten Ivan Kozyatnyk reste till Kenya för att testa en ny teknik för vattenrening. För att göra tekniken till överkomligt pris för hushåll har processen helt anpassats till platsens förutsättningar. För sin forskning belönas Ivan Kozyatnyk med 15000 kronor och en andra plats i Region Östergötlands miljöpristävling för 2022.

På grund av klimatförändringar, stadsutveckling och en ökad industrialisering försämras människors dricksvatten. Det har blivit ett alltmer omfattande globalt problem, särskilt i utvecklingsländerna. Fortfarande saknar 844 miljoner människor tillgång till säkert förvaltade vattenkällor. Ivan Kozyatnik hoppas nu att hans forskning ska leda till en säker teknik för vattenrening till ett överkomligt pris, som därmed kan hjälpa många människor att få bättre dricksvatten.

Brist på vatten tvingar människor att använda rent vatten även vid exempelvis bevattning. Genom en metod som renar bad-, disk- och tvättvatten från grumlighet, tungmetaller och andra föroreningar är det möjligt att återanvända vattnet, för exempelvis bevattning. Det innebär i sin tur att tillgången på rent vatten ökar och kan användas till mer primära användningsområden. Genom att nyttja platsens förutsättningar med lokalt producerad biokol och frön från det vanligt förekommande moringaträdet kan hushållen få vattenrening till ett överkomligt pris. Moringaträdet kallas ibland för mirakelträd eftersom det klarar tuffa klimatförhållanden, är ätbart ända ner till roten och är mycket näringsrikt.

Biokol är ett stabilt kolmaterial som framställs när biomassa hettas upp till mycket höga temperaturer med lite eller inget syre alls. Detta kan ske i småskaliga kokugnar avsedda för enskilda hushåll. Biokol är billigare att framställa än annat aktivt kol och har visat sig vara effektivt när vatten ska renas från föroreningar. Men förmågan att absorbera höga koncentrationer av föroreningar kan vara begränsad.

"För att förbättra förmågan till vattenrening i utvecklingsländer måste vi lägga fokus på lokalt tillgängliga resurser och tekniker", säger Ivan Kozyatnyk.

Det är här moringaträdet kommer in. Genom att krossa trädets frön får man fram ett lösligt protein som binder föroreningar i klumpar, som sedan sjunker till botten.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla bra metoder till låg kostnad för att rena gråvatten från föroreningar och tungmetaller. Under besöket i Kenya användes lokalt producerad biokol och aktiva proteiner från moringafrön.

"Människorna som bodde i byn där vi gjorde våra försök var mycket intresserade. Många kom dit och de ställde också många mycket kompetenta frågor", säger Ivan Kozyatnyk.

Region Östergötlands interna miljöpris har delats ut sedan 2007 till verksamheter som har utmärkt sig som goda exempel inom miljöområdet. I år fördelades prissumman på 75 000 kronor till tre olika projekt. Första pris, 50 000 kronor till Teknik & Service för sitt arbete med att tillvarata uttjänt teknik.Tredje pris, 10 000 kronor, tilldelades Valla BVC som ställt bilen och cyklar till sina uppdrag.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600