arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Medverka i studie för god arbetsmiljö i tandvården

Tandläkare, handledning

Vi är en forskargrupp som bjuder in tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och chefer att medverka i en studie med fokus på arbetsmiljö. Vi riktar oss till dig som är anställd inom en privat klinik eller inom folktandvården, antingen allmäntandvård eller specialistvård.

Vad är syftet med studien?

Syftet med studien är att studera tandvårdspersonals uppfattningar om sin hälsa, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Syftet är också att studera vilka arbetsplatsrelaterade insatser och arbetsanpassningar som önskas för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö.

Forskning visar att arbetsplatsen är en viktig arena där mycket kan göras för att främja ett hållbart arbetsliv med bibehållen hälsa. Det saknas dock kunskap som är specifik för tandvården. Vi vill därför undersöka hur arbetsmiljön uppfattas av dig som arbetar inom tandvården. En andra frågeställning är vilka arbetsanpassningar och åtgärder som behövs för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö

Tillsammans med tandvårdens anställda vill vi få ny kunskap som kan bidra till ett hälsosammare arbetsliv.

Vi är glada för att forskningen genomförs i nära samverkan med Folktandvården inom Östergötland som nyligen har blivit en universitetssjukvårdsenhet. Likaså att vi är en forskargrupp som har olika kompetenser och att vi har flera samarbetspartners som exempelvis Tandsköterskeförbundet.

 

Vad innebär det att delta i studien?

Att delta i den första delstudien innebär att svara på ett webbaserat frågeformulär som tar cirka 25 minuter. Genom att delta i studien bidrar du med ny kunskap, något som kan vara till hjälp för att förbättra arbetsmiljön inom tandvården.

I den andra delstudien intervjuar vi chefer för att studera uppfattningar om arbetsmiljön, vilka arbetsplatsrelaterade insatser som behövs för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö inom tandvården.

Via vår webbsida kan du hitta mer information och en länk till själva frågeformuläret.

www.arbetsochmiljomedicin.se/ammtandvard Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att medverka i forskning?

Det är bara via er, som arbetar inom tandvården, som vi kan få uppdaterad kunskap om hur ni uppfattar er arbetsmiljö och vilket stöd och åtgärder ni önskar för att förbättra er arbetsmiljö. Ni är nyckelpersoner i denna studie.

En god arbetsmiljö leder till trivsel på arbetsplatsen vilket kan minska risken för skada och sjukdom med påföljande sjukfrånvaro. En god arbetsmiljö gör att fler orkar och vill arbeta längre och gör att det blir lättare att rekrytera och behålla tandvårdspersonal. Det finns även ett samband mellan god arbetsmiljö, produktivitet och patientnöjdhet.

Sprid gärna information om studien

Du som är klinikchef, vårdenhetschef, kliniksamordnare, HR, medarbetare eller facklig företrädare får gärna sprida information om studien hälsofrämjande arbetsmiljö inom tandvården. Varje medarbetare bestämmer sedan själv om hen vill delta eller inte. Materialet analyseras och redovisas endast på gruppnivå och ingen koppling kan göras till enskild klinik, arbetsplats eller region/län.

 

Frågor om pågående forskning

Har du frågor om studien mejla: AMMtandvard@regionostergotland.se

Ni kan också ringa till forskningskoordinator Charlotte Wåhlin: 010- 103 62 67

Forskargrupp

Forskningsledare: Anneli Peolsson, Professor, Med. Dr., Leg. sjukgymnast/ spec. komp. ortopedi, Fil. Mag. HRMD, Arbets- och Miljömedicin, Region Östergötland och Linköpings Universitet.

Forskningskoordinator: Charlotte Wåhlin, Biträdande Professor, Med. Dr., Leg. fysioterapeut/ergonom, Arbets- och Miljömedicin, Region Östergötland och Linköpings Universitet.

Pernilla Larsson Grahn, Docent, Övertandläkare i protetik, forskningschef, Folktandvården, Östergötland.

Ulrika Lindmark, Professor, Dr. Oral hälsovet., Fil Mag. Folkhälsovet. Leg. tandhygienist, Karlstad Universitet.

Susanna Marklund, Docent, Övertandläkare, Umeå Universitet

Elena Shmarina, Dr. Odont. vet., Leg. Tandhygienist, Folktandvården Region Kalmar län.

Bo Rolander, Med. Dr., statistiker/ergonom, Futurum- akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600