arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

PFAS i dricksvattnet - unik dom ger drabbade rätt till skadestånd

Ett glas vatten

De boende i Kallinge vars dricksvatten under många år varit kraftigt förorenat av PFAS har lidit skada och är berättigade till skadestånd. Det säger Högsta Domstolen Länk till annan webbplats. i en unik dom som kan komma att få stor betydelse.

För tio år sedan upptäcktes att dricksvattnet från ett vattenverk i Ronneby innehöll mycket höga halter av PFAS. Föroreningarna kom från brandövningsplatsen på Blekinge flygflottilj, där Försvarsmakten tidigare använt ett brandskum för olje- och bensinbränder som innehöll PFAS. Dessa ämnen har sedan spridit sig från brandövningsplatsen till grundvattnet och vidare till dricksvattnet. Nivåerna i blodet hos de drabbade är bland de högsta i världen som uppmätts i en befolkning. Även de drabbade med lägst uppmätta nivåer PFAS i blodet har halter som ligger avsevärt över normala värden. Det är länge sedan ämnet försvann från brandskummet men det finns kvar i mark och grundvatten under mycket lång tid. PFAS kallas evighetskemikalier just på grund av att de bryts ner extremt långsamt.

En hand med blå plasthandske håller två blodprov

Mattias Öberg, toxikolog och docent vid Karolinska Institutet, var expertvittne när PFAS-målet togs upp i tingsrätten säger till Dagens Nyheter att domen innebär att skyddet för vårt dricksvatten blir starkare liksom skyddet för konsumenter i allmänhet. Han säger till tidningen:

”Nu kommer man att kunna få skadestånd om man är exponerad för höga halter av ett farligt ämne, även när effekten inte kommer direkt, utan som en ökad risk till exempel för cancer eller svårigheter att bli gravid i vuxen ålder”.

Han menar att skadeståndsrätten härmed får ett nytt kapitel.

”Det är inte okej att bli exponerad för höga halter. Även om det inte får en akut effekt”, säger han.

Beslutsklubban i domstol

Högsta Domstolens dom innebär också att Ronneby kommuns bolag Miljö och Teknik AB hålls ansvarig och ska kompensera de drabbade eftersom de höga halterna av PFAS i deras blod innebär att de lidit skada.

De drabbade familjerna bildade en förening, stämde kommunen och fick rätt i tingsrätten. Men domen ändrades av hovrätten 2022. I maj 2023 kom beslutet att Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd – och nu har alltså de boende i området efter tio års kamp fått rätt till skadestånd.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600

    Relaterad information

    PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De finns i exempelvis i brandsläckningsskum, skoimpregnering, möbeltyger och smink. De flesta PFAS ämnena är dåligt undersökta både när det gäller miljöpåverkan och hälsoeffekter. PFAS är långlivat och svårt att bryta ner. PFAS är vattenlösliga vilket medför att de förorenar både grund. och ytvatten.