arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmiljölagen för dummies

Beslutsklubban i domstol

Idag kastar vi ljuset på valda delar av arbetsmiljölagstiftningen och ger dig tio enkla och begripliga punkter som gör arbetsmiljölagen enkel men framför allt praktisk.

 1. Bedöm risker regelbundet
  Identifiera och bedöm potentiella risker på arbetsplatsen regelbundet för att förhindra olyckor och hälsoproblem.
 2. Engagera och informera medarbetarna
  Se till att alla anställda är informerade och engagerade i frågor som rör arbetsmiljön och ge dem möjlighet att bidra med sina synpunkter.
 3. Tillhandahåll adekvat skyddsutrustning
  Se till att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig och att den används korrekt för att minimera riskerna för arbetsskador och sjukdomar.
 4. Organisera arbetet säkert
  Utforma arbetsprocesser och rutiner på ett sätt som minimerar risker för olyckor och överbelastning.
 5. Utbilda medarbetarna
  Ge kontinuerlig utbildning och träning till medarbetarna om hur man arbetar säkert och hanterar potentiella risker.
 6. Skapa en positiv arbetsmiljökultur
  Främja en kultur där säkerhet och hälsa är prioriterade och där alla känner sig bekväma med att rapportera risker och problem.
 7. Ha nödprocedurer på plats
  Se till att det finns tydliga och kända procedurer för hur man agerar vid nödsituationer och olyckor på arbetsplatsen.
 8. Utför regelbundna inspektioner:
  Genomför regelbundna inspektioner av arbetsplatsen för att identifiera och åtgärda eventuella brister eller farliga situationer.
 9. Följ arbetsmiljölagens riktlinjer:
  Se till att alla åtgärder och beslut på arbetsplatsen är i linje med kraven och riktlinjerna i arbetsmiljölagen.
 10. Ta emot och agera på feedback:
  Lyssna på feedback från anställda och vidta åtgärder baserat på deras synpunkter och erfarenheter för att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Text: Sebastian Buck, ergonom

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600