arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny rapport: Vindkraft och hälsoproblem

Många vindkraftverk på rad på en åker

I en ny rapport varnar Helen Karlsson, miljökemist och adjungerad biträdande professor i Arbets-och miljömedicin för konsekvenserna av en omfattande satsning på vindkraft om vi inte först utreder miljö- och hälsoriskerna.

Omställningen från fossila bränslen är viktig, men vi måste utvärdera alla nya alternativa energikällor så vi inte får obehagliga överraskningar i efterhand.

Kunskapsnivån om vindkraftens effekter på miljö och hälsa är ännu för begränsad för definitiva vetenskapliga slutsatser. Men det finns indikationer på att vindkraften riskerar att utsätta både människor och djur för negativ påverkan på hälsan.

Min uppfattning är att att vi ska använda försiktighetsprincipen tills vi har bättre kunskap om riskerna. På uppdrag av Institutet för Näringslivsforskning har jag sökt igenom den biomedicinska databasen PUBMED för att få veta vad som är känt gällande vindkraftens möjliga effekter på människor och djur. Resultatet av det arbetet finns i en nyutkommen rapport utgiven av Skandinaviska Policyinstitutet. Det handlar om effekter på människor och djur till följd av exponering för buller, kemikalier och partiklar från vindkraftverk.

Giftigt ämne i rotorbladen

Det finns studier som visar på problem med erosionen från rotorbladen, men det finns i princip ingen information om vilka partiklar som sprider sig, hur omfattande spridningen är och därav vilka effekter det kan medföra. Det finns också ett antal studier gällande vindkraftbullrets effekter på människor och djur.

Utan praktiska studier av partikelförekomst i befintliga vindkraftsindustrier blir det svårt att göra en riskbedömning. Det är också oroande att stora mängder bisfenol A används vid tillverkningen av de allra flesta rotorblad idag.

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som tas upp av både djur och människor och anses bidra till bland annat tidig pubertet hos barn och minskad fertilitet hos både män och kvinnor. Det anses så giftigt att Europeiska Myndigheten för Livsmedelsäkerhet, EFSA, nyligen har sänkt det tolerabla dagliga intaget avsevärt. EU-kommissionen har dessutom just nu ett förslag där de vill förbjuda alla bisfenoler i material som kan komma i kontakt med livsmedel.

Är det verkligen klokt att introducera bisfenol A i en ny kraftigt växande industri utan eftertanke?

Jag vill varna för att vi ännu en gång har för bråttom. Miljörelaterade negativa hälsokonsekvenser har tidigare orsakats av satsningar gjorda utan vare sig genomgripande konsekvensanalys eller tillräcklig kunskap. Några exempel är DDT och den aktuella miljökatastrofen med PFAS.

PFAS är mycket giftigt och kommer inte lämna vare sig våra kroppar eller naturen inom en överskådlig framtid. Dessa miljöskandaler hade kunnat undvikas. Det är inte rimligt att Sveriges framtida energiförsörjning ska hanteras på samma förhastade sätt.

Rapporten släpptes 16:e februari i samband med en debattartikel Länk till annan webbplats. i tidningen Göteborgs Posten.

Vindkraft och hälsoproblem, rapport Länk till annan webbplats.

Text: Helen Karlsson, Arbets- och miljömedicin, Linköping

För dig som vill läsa mer:

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600

    Relaterad information

    Helen Karlsson, Arbets- och miljömedicin, Linköping