arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Expert på smärta? Forskningen behöver dig!

Att leva med smärta och ändå få arbetslivet att fungera är svårt och ofta frustrerande. Men ny forskning om ett rehabiliteringsstöd kan förhoppningsvis hjälpa till att skapa en hållbar situation på arbetet. Vi är glada att presentera gästbloggarna professor Mathilda Björk, docenterna Gunilla Liedberg och Christina Turesson.

I en studie ska de pröva om en kanadensisk metod för återgång i arbete kan fungera som stöd även i Sverige. För att kunna genomföra studien söker forskargruppen nu fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra vårdprofessioner som idag arbetar med stöd eller arbetsåtergång för personer med smärta.

Nu pågår spännande forskning för att utveckla det rehabiliteringsstöd som arbetsgivare och anställda kan få för att skapa en hållbar arbetssituation. Målgruppen för studien är personer som lever med smärta och har en anställning. Det kan handla om smärta och besvär från rygg, nacke, skuldra, arm och hand.

För att kunna genomföra studien söker vi i forskargruppen nu vårdprofessioner inom primärvård, specialistvård eller företagshälsovård som vill medverka i forskning. Vi riktar oss till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringscoacher eller annan profession som ger stöd i arbetet eller vid återgång i arbete för personer som lever med smärta. Studien syftar till att pröva en metod där ett nytt verktyg används för att ge detta stöd. Verktyget, som heter gradvis återgång i arbete, GRTW, har utvecklats i Kanada och har översatts till svenska. I studien ska GRTW prövas inom svensk hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

Om verktyget GRTW

Verktyget som används i studien handlar om att förbättra kommunikationen och kartlägga vad som behöver göras på arbetsplatsen för att möjliggöra ett fortsatt hållbart arbetsliv. Verktyget kan användas i en rehabiliteringsprocess eller i förebyggande syfte.

Tre personer som samtalar och ler mot varandra

Verktyget är en samarbetsstrategi som kräver ömsesidigt engagemang från både anställd och den ansvarige vårdgivaren. Det krävs även kontakt med arbetsgivaren. Samarbete och dialog är viktigt för att kunna använda GRTW på ett effektivt sätt.

Hur går studien till?

Som medverkande i din yrkesroll får du en manual och ett planeringsblad som visar hur du ska använda verktyget. Du ska därefter besvara en enkät med frågor om hur du tyckte att det var att använda verktyget. Det tar cirka 30 minuter. Du ska sedan använda verktyget när du träffar 1-2 personer med smärta som behöver hjälp i sin arbetssituation. Tanken är att du genomför ett första besök och minst två uppföljningar under som längst två månader. Personen du träffar kan antingen vara sjukskriven eller vara i arbete trots sina besvär. Efter att du har använt verktyget vill forskarna intervjua dig angående din erfarenhet av att använda verktyget. De vill även intervjua den anställde som du har testat verktyget ihop med.

Person som har ont i axeln

Planering och manual

GRTW innehåller ett planeringsblad och en manual. Kortfattat går det ut på att skriva en plan för den anställdes arbete. Planen ska omfatta arbetsuppgifter, restriktioner, arbetsschema, åtgärder som ska genomföras med mera. För att upprätthålla den anställdes eget handlingsutrymme är det viktigt att arbetet sker i dialog så att den anställde känner sig bekväm med planen och tror att den är genomförbar.

Bilden visar Mathilda Björk, Gunilla Liedberg och Christina Turesson

Om studien

Studien startar 30:e oktober 2023 och avslutas 30:e juni 2024. Forskningshuvudman för studien är Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa medicin och vård (HMV). Studien genomförs i samverkan med Arbets- och miljömedicin, universitetssjukhuset i Linköping, sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen.

Text: Mathilda Björk, professor vid enheten för arbetsterapi, Linköpings Universitet och Smärt och Rehabkliniken, Linköping. Gunilla Liedberg, docent, enheten för arbetsterapi, Linköpings Universitet. Christina Turesson, docent, enheten för arbetsterapi, Linköpings Universitet

Så anmäler du intresse att delta:

Ansvarig forskare: Christina Turesson, leg arbetsterapeut, docent och universitetslektor vid Linköpings Universitet, HMV, enheten för arbetsterapi. Tel: 011-36 36 02. E-post: christina.turesson@liu.se

Medverkande forskare: Charlotte Wåhlin, biträdande professor, ergonom, Arbets- och miljömedicin och Linköpings universitet, HMV, enheten för klinisk medicin. E-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se

Kontaktperson för studien: Gunilla Liedberg, leg. arbetsterapeut, docent. gunilla.liedberg@liu.se

Intresseanmälan för studien Länk till annan webbplats.

Mer om verktyget GRTW Länk till annan webbplats.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600