arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vår kemiska värld

Bild: Via Pixabay.

Vi omges av en stor mängd kemikalier i vår vardag. I detta inlägg gör Yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren en liten forskningsbaserad utläggning kring antalet tillverkade kemikalier som tros finnas.

En aspekt kring kemikalier som vi ofta tar upp när vi undervisar studenter är den om hur vi alla omges av kemikalier. Allt omkring oss består ju av kemikalier som antingen är naturligt förekommande som kvarts i sten, berg och betong, eller kemikalier producerade av människor. När det gäller tillverkade kemikalier gissar jag att majoriteten antar att vi har bra koll på antalet existerarande kemikalier baserat på att vi har lagstiftning från EU och en kemikalieinspektion som reglerar vilka kemikalier som är godkända och får släppas ut på marknaden.

Klubba och bord i trä

I undervisningen tar vi därför upp en vetenskaplig artikel från 2020 som pekar på att tidigare uppskattningar om att det finns cirka 150 000 tillverkade kemikalier helt ställdes på ända när man genom att söka i databaser som inkluderade mer än endast västvärlden hittade över 350 000 kemikalier och blandningar. Och då saknades fortfarande information från stora delar av Sydamerika, Afrika och även västasien. Det ingick inte heller några polymerer, blandningar av olika komponenter, eller oavsiktligt bildade kemikalier. Tillsammans med den geografiska täckningen tyder mycket på att siffran för antalet tillverkade kemikalier med största sannolikhet är kraftigt underskattad.

Vattendroppe

Det är ganska lätt att förstå att vi inte kan ha full koll på riskerna med alla dessa hundratusentals kemikalier som kan tillverkas och spridas världen över. Det är dock viktigt att veta att majoriteten av alla dessa kemikalier troligen inte är skadliga för oss människor. För att en kemikalie ska vara skadlig måste vi få för det första få in den i kroppen, den måste nå det organ eller plats i kroppen där det gör skada och slutligen måste också en tillräcklig koncentration nå dit.

DNA-sträng och skelett

Kunskapen om riskerna med kemikalier går ständigt framåt och vi får mer och mer insikt i vilka kemikalier och grupper av kemikalier som är skadliga för människor och natur. Det är viktigt att vi lyckas öka medvetenheten och regleringen av farliga kemikalier. Med detta sagt kan vi sedan hoppas att vi lyckas förhindra att människor utsätts för skadliga kemikalier och blir sjuka eller dör.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600