arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Stressad? Tips för ett balanserat liv

Symboliskt för stress och mycket att göra

Hur mycket i ditt liv belastar dig och hur mycket ger dig återhämtning? Att aktivt försöka hålla koll på balansen mellan dessa två kan förhindra ohälsosam stress.

Att uppmärksamma signaler på stress och ta det på allvar är svårt för de flesta av oss. Tempot är högt hemma, på jobbet, i samhället överlag och det är lätt hänt att signalerna försvinner i myllret av intryck under dagen. Sedan finns det så många saker som ska göras. En del väljer vi själva, en del tror vi att vi måste göra, en del för att det är vårt ansvar och en del för att det har blivit en vana. Det är lätt att med tidens gång hamna i obalans avseende belastning och återhämtning. Många gånger får vi upp ögonen för denna obalans när det har gått väldigt långt. Sömnbesvär, svårigheter med koncentration och minne och trötthet är exempel på sådana saker som kan hopa sig och skapa ett så stort berg, att det till slut blir svårt att ignorera. Det är inte ovanligt att man även försakat sådant som tidigare skapade återhämtning.

Att återfå balansen

Vad kan man göra som arbetstagare om man börjar känna av en obalans och vad kan göras på arbetsplatsen?

Ett bra sätt är att sätta sig ner och skriva ner hur det ser ut på belastningssidan och hur det ser ut på återhämtningssidan.

Återhämtning: hur är det med sömnen? Har jag någon daglig avkopplande aktivitet? Hur mycket rör jag på mig? Hur är med kosten? Hur är det med kontakten med familj och vänner?

Belastning: är det arbetsorsakat? Hur ser det ut med belastning utanför arbetstid? Vad vill jag göra mer av för att må bra och vad behöver jag minska för att få till en bättre balans?

symbolisk bild för kampen att hålla stressnivåerna nere

Är det arbetet som är orsaken till belastningen, så är det bra att man så tidigt som möjligt kommunicerar det till sin arbetsgivare. Arbetsgivare kan vara olika insatta i individens arbete och tillvaro och det kan vara ett första tillfälle för dem att få veta hur det är ”på golvet” men också hur det påverkar arbetstagarens mående. Formulera gärna vad som är grundorsaken till belastningen. Berätta för arbetsgivaren om du har förslag på åtgärder och annat som arbetsgivaren kan göra för att stötta förändringen till en mer hållbar arbetssituation.

Täta avstämningar

Som arbetsgivare kan det vara av värde att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare för att se om det föreligger någon obalans. Det är inte ovanligt att det förutom en hög arbetsbelastning, och otydliga roller, även finns inre faktorer hos arbetstagaren som kan bidra till obalansen. En faktor kan vara att ha väldigt höga krav på sig själv. Det kan därför vara av värde att utforska vad arbetstagaren tänker själv kring de krav som ställs och sedan följa upp det med de krav man som arbetsgivare ställer på individen. Följ gärna upp detta med täta avstämningar för att hjälpa individen längs med vägen. Man bör även se över arbetsuppgifter och se om de är hanterbara samt om det finns tid för återhämtning på arbetstid.

Pusselbitar som passar ihop

Är det så att situationen bedöms vara av sådan karaktär att det inte hjälper med de resurser som finns närmast och de åtgärder som genomförts av arbetsgivaren, är det en god idé att höra av sig till företagshälsovården för ytterligare hjälp.

På företagshälsovården finns det rehabkoordinatorer, samtalsbehandlare och läkare som kan kartlägga och stötta både arbetsgivare och arbetstagare i processen.

Text: Behnam Saghebpori, ST-läkare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600