arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nio nya ämnen på svarta listan

Brandmän

Nio nya ämnen har tagit plats på EU:s svarta lista. Det handlar om vanligt förekommande kemikalier som anses så farliga för människan eller miljön att de svartlistas. Det är ämnen som kan finnas i kvitton, kläder, plast, målarfärg, läder, papper, hygienprodukter med mera. Ämnena är särskilt farliga för människan eller miljön. De kan påverka fortpla-ntningen, vara cancerframkallande, hormonstörande eller svårnedbrytbara i miljön.

Den 17 januari uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa den så kallade svarta listan med nio ytterligare särskilt farliga ämnen och ämnesgrupper.

 I framtiden kan det krävas tillstånd för att få använda de ämnen som finns på EU:s svarta lista. Ämnen på listan är särskilt farliga och målet är att de så småningom ska fasas ut.

Kassakvitto

Tidigare har man enbart fört upp enskilda ämnen på listan. Det har resulterat i att om en enskild kemikalie hamnat på listan och blir förbjuden att använda så byts den ut till en annan liknande kemikalie. Ett exempel på det är bisfenol A som förbjöds förra året. Den bytte man sedan ut mot bisfenol S. Nu visar allt fler studier att det ersättande ämnet bisfenol S verkar vara lika skadligt som det förbjudna bisfenol A. Nu försöker man istället att förbjuda grupper av kemikalier.

Regnkläder

Exempel på en ämnesgrupp som finns på svarta listan är nu Perfluorheptansyra och dess salter. Ämnena påverkar fortplantning hos människan, är svårnedbrytbara och ackumuleras i kroppen. PFAS-ämnen används som impregneringsmedel i textilier, non-stickbeläggningar i till exempel stekpannor eller på papper, som polish och vax i rengöringsmedel och glidmedel i skidvalla. Ett stort användningsområde för PFAS är i brandskum där PFAS används för sina filmbildande egenskaper samt för att tåla höga temperaturer.

Wokpanna

Melaminplast är ett populärt material som används i matprodukter för barn då det inte går sönder när tallrikar och muggar slängs i golvet. Melamin och formaldehyd är två byggstenar i plasten som är misstänkt cancerframkallande. Melamin är även giftigt för njurarna. Det har visat sig att det kan ske läckage av melamin och formaldehyd till varm dryck även efter att muggarna körts 20 gånger i diskmaskinen för att efterlikna slitage. Melamin finns nu som ett av de nio nya kemiska ämnen på ECHA:s lista över ämnen som ska fasas ut.

Plastmugg

Text: Bengt Ståhlbom, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600